Przeczytaj oficjalny opis

BACHELOR NAUKI (ADMINISTRACJA BIZNESOWA) 129 GODZIN, W TYM WYMOGI ADMINISTRACJI AA AUS

Cele programu

Poza celami ogólnymi i celami programu AA, po ukończeniu tego programu student powinien umieć:

 1. Zademonstruj, że można zastosować koncepcje funkcjonalne i fundamentalne, aby myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy biznesowe w programach nauczania (w klasach) i sytuacjach związanych z programami nauczania (poza salami lekcyjnymi).
 2. Zademonstrować zrozumienie współzależności między funkcjami i procesami biznesowymi.
 3. Zademonstrować, w jaki sposób wpływy ekonomiczne, prawne i regulacyjne, polityczne, społeczne, techniczne, środowiskowe i konkurencyjne (lokalne, regionalne, globalne) wpływają na działalność biznesową i odwrotnie.
 4. Rozpoznawanie problemów etycznych i stosowanie ram etycznych do ich analizy, a następnie wybór i obrona rozwiązania.
 5. Twórz wysokiej jakości dokumenty biznesowe, które wykazują kompetencje w zakresie treści, organizacji i jasności oraz jakości.

BACHELOR NAUKI (ADMINISTRACJA BIZNESOWA) SUGEROWANY TERMINARZ 129 GODZIN, W TYM WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI AA (Postępuj zgodnie z AA, nacisk na biznes, przez pierwsze dwa lata)

TRZECI ROK

Semestr zimowy

 • BU-337 Economics I
 • BU-335 Rachunkowość zarządcza 3
 • BU-333 Microcomputer Appl. 3
 • BU-331 Finanse osobiste 3
 • BI -231 Interpretacja Biblii 3

Suma godzin 15

Semestr wiosenny

 • 3 BU-338 Economics II 3
 • BU-336 Zasady marketingu 3
 • BU-334 Finanse menedżerskie 3
 • BU-332 Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw 3
 • BI- 332 Geografia biblijna 3

Suma godzin 15

CZWARTY ROK

Semestr zimowy

 • BU-431 Statystyki biznesowe 3
 • BU-433 Zasady zarządzania 3
 • BU-435 Księgowość pośrednia I 3
 • BU-437 Etyka w biznesie 3
 • Biblia do wyboru 3
 • Biblia do wyboru 3

Suma godzin 18

Semestr wiosenny

 • BU-432 Prod. Zarządzanie
 • BU-434 Zarządzanie strategiczne 3
 • BU-436 Księgowość pośrednia II 3
 • Biblia do wyboru 3
 • Biblia do wyboru 3

Suma godzin 15

Program prowadzony przez:
Język angielski
Southeastern Baptist College

Zobacz 1 więcej kursów w Southeastern Baptist College »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
Cena
200 USD
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa