Międzynarodowy Uniwersytet w Sarajewie IUS

psychologia Jest nauką umysłu i zachowania. Jest to wieloaspektowa dyscyplina obejmująca wszystkie aspekty ludzkiego doświadczenia i jako taka przygotowuje studentów do pracy w różnych dziedzinach, w tym zdrowia psychicznego, zasobów ludzkich, edukacji, badań i egzekwowania prawa. Próbuje zbadać przyczyny zachowań, stosując systematyczne i obiektywne procedury obserwacji, pomiaru i analizy, poparte teoretycznymi interpretacjami, uogólnieniami, wyjaśnieniami i prognozami. Dzięki temu może pomóc ludziom wgląd w ich własne działania oraz lepsze zrozumienie innych.

Program Psychologia Oferuje dobre podstawy teoretyczne w psychologii i rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie oceny, leczenia i interwencji w celu identyfikacji odpowiednich sposobów rozwiązywania problemów psychologicznych.

Uczniowie rozwijają zdolność do tolerowania niejasności i zrozumieć złożoność zjawisk psychicznych i zachowań ludzkich. Program zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami w badaniach, jak i nowoczesnych trendów w psychologii.

  • Czteroletni stopień
  • 240 ECTS
  • AQ Austria akredytowanych
  • Maksymalna 3600 Euro rocznie (ze stypendium, ponieważ jedynymi mocnymi kandydatami są akceptowane)
Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 3 więcej kursów w International University Of Sarajevo IUS »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
3,600 EUR