Wydział realizowane szkolenia w "Psychologii" z cesją stopnia "Bachelor" oraz wydanie dyplomu państwowego.

Obszar aktywności zawodowej absolwentów

Zakres zawodowych absolwentów wydziału rozwoju obejmują różne obszary pracy psychologicznej ze względu na konieczność praktykowania wsparcia psychologicznego różnych procesów w edukacji, biznesu, rządu i wielu innych dziedzin ludzkiej interakcji. Wydział absolwentów z powodzeniem pracować jako psychologów, nauczycieli, menedżerów w różnych organizacjach, poradni, organów ścigania, instytucji edukacyjnych.

Wydział realizowane szkolenia w "Psychologii" z cesją stopnia "Bachelor" oraz wydanie dyplomu państwowego.

Test wejście

Rekrutacja studentów na Wydziale jest przeprowadzane zgodnie z zasadami przyjmowania do szkół wyższych o wynikach egzaminu:

  • matematyka
  • język rosyjski
  • biologia

Wnioskodawcy, którzy otrzymali wykształcenie zawodowe (HRE), początkowe kształcenie zawodowe (NGO) i średnie (kompletne) kształcenia ogólnego do 1 stycznia 2009 mogutpostupayut na podstawie testu wstępnego w dyscyplinach: matematyka, język rosyjski, biologia.

Forma i czas trwania studiów

Na podstawie średniej pełnej edukacji:

  • w niepełnym wymiarze czasu (wieczorem) forma edukacji - 5 lat;
  • Studia niestacjonarne - 5 lat.

W oparciu o szkolnictwie wyższym:

  • w niepełnym wymiarze czasu (wieczorem) forma edukacji - 3,5 lat;
  • Studia niestacjonarne - 3,5 roku.

Główne tematy: psychologia ogólna, psychologia społeczna, podstawy psychogenetics, psychologii pracy, psycho-diagnostyka, Podstawy neuropsychologii, psychologii osobowości.

Szkolenie jest płatne (zamówienia) podstawy.

Czesne korespondencyjnie - 19 000 rubli za semestr dla postaci w niepełnym wymiarze godzin - 27 000 rubli za semestr.

Program prowadzony przez:
  • Rosyjski

Zobacz 4 więcej kursów w Baltic Humanitarian Institute »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Wrz 2020
Duration
3 - 5 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
19,000 RUB
za semestr
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrz 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrz 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa