Licencjat z Kosmetologii

Informacje ogólne

Przygotowanie testów

Discover various courses to make sure you are best prepared for your tests, to get the top grades you are able to.
Czytaj więcej

Pożyczki studenckie

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Czytaj więcej

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Stypendia

Discover scholarships to support your studies at universities and colleges around the world.
Czytaj więcej

Zakwaterowanie studenckie

Discover various options for student accommodation all over the world.
Czytaj więcej

Informacje o uczelni

Wy?sza Szko?a Zdrowia w Gda?sku jest jedn? z najstarszych uczelni niepublicznych w regionie. Zosta?a wpisana do rejestru niepublicznych wy?szych szkó? zawodowych w 1999 roku. Od tego czasu wykszta?ci? ... Czytaj więcej

Wy?sza Szko?a Zdrowia w Gda?sku jest jedn? z najstarszych uczelni niepublicznych w regionie. Zosta?a wpisana do rejestru niepublicznych wy?szych szkó? zawodowych w 1999 roku. Od tego czasu wykszta?ci?a wielu in?ynierów, absolwentów studiów licencjackich oraz podyplomowych. Misj? uczelni jest profesjonalne kszta?cenie wysoko wykwalifikowanych kadr, zgodnie z potrzebami rozwijaj?cej si? gospodarki kraju oraz jednocz?cej si? Europy. Pokaż mniej