Licencjat Z Europeistyki

Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Licencjat Z Europeistyki

Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences

europejskie Studia, studia europejskie

Czym jest Europa i jak ją definiujemy? W jaki sposób historia ukształtowała nasze obecne rozumienie kontynentu? W jaki sposób europejska integracja zmieniła Europę? W programie studiów licencjackich w zakresie europeistyki będziesz współpracować z innymi studentami, aby opracować odpowiedzi na te złożone pytania. Poznasz Europę i integrację europejską, wykorzystując spostrzeżenia i metody z historii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, filozofii i socjologii. Ten program przygotowuje cię do zostania krytycznym myślicielem, który potrafi zrozumieć, analizować i wyjaśniać złożone bieżące problemy na poziomie europejskim z różnych dyscyplinarnych perspektyw. Możesz wykorzystać tę wiedzę do pracy w instytucjach europejskich, administracji publicznej, zarządzaniu i doradztwie.

Dlaczego ten program?

Program studiów licencjackich w zakresie europeistyki zrodził się z jednej podstawowej idei: Niemożliwe jest zrozumienie współczesnej Europy i integracji europejskiej z perspektywy tylko jednej dyscypliny. Przykładem może być trwający kryzys gospodarczy. Kryzys ten nigdy nie może być w pełni zrozumiały z perspektywy ekonomicznej lub finansowej. Aby zrozumieć, co się dzieje i zrozumieć, w jaki sposób Unia Europejska reaguje na ten kryzys, musimy również przeanalizować historyczny rozwój sytuacji i różne polityczne i kulturowe pochodzenie krajów europejskich, które współpracują w celu opanowania kryzysu.

Wyzwania społeczne i polityczne można zrozumieć tylko w szerszym kontekście społeczno-kulturowym. Tylko sama polityka, prawo lub ekonomia nie są w stanie rozwiązać europejskiej "układanki". Dlatego studia europejskie przyjmują podejście interdyscyplinarne, łączące wgląd i metody z naukami politycznymi, historią, stosunkami międzynarodowymi, prawem, ekonomią, filozofią i socjologią.

Wielkie pytania Europy i UE

W programie Europeistyka poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czym jest Europa i jak ją definiujemy?
  • W jaki sposób historia Europy ukształtowała kontynent?
  • Jaki wpływ ma proces integracji na kulturową różnorodność Europy?
  • W jaki sposób zniknięcie wewnętrznych granic europejskich zmieniło regiony przygraniczne?
  • Jaki jest związek między instytucjami europejskimi a rządami krajowymi?
  • W jaki sposób prawodawstwo europejskie wpływa na nasze codzienne życie?
  • Czy wybrany Parlament Europejski ma wystarczającą władzę do sprawowania demokratycznej kontroli nad zarządzaniem Europą?
  • Jaką rolę może odgrywać zjednoczona Europa w polityce międzynarodowej?
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja April 13, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2018
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,060 EUR
2 060 EUR rocznie (EOG); 7 500 EUR rocznie (poza EOG)
Information
Deadline
Skontaktuj się ze szkołą
*Non-EU Applicants - 1 Apr 2018 / EU Applicants - 1 Jul 2018
Locations
Niderlandy - Maastricht, Limburg
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
*Non-EU Applicants - 1 Apr 2018 / EU Applicants - 1 Jul 2018
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2018
Niderlandy - Maastricht, Limburg
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
*Non-EU Applicants - 1 Apr 2018 / EU Applicants - 1 Jul 2018
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Filmy

European Studies at Maastricht University