BACHELORSTUDIES.PL

Administracja Polska - programów Administracja Polska Administracja

Tytuł licencjata jest cztery-lata licencjat i jest standardem dla szkolnictwa wyższego przez większość świata. Tytuł licencjata można zdobyć na uczelniach państwowych, w prywatnych uczelniach, w szkołach społecznych i poprzez internetowych uczelni.

Administracja to badanie podstawowych i zaawansowanych koncepcji biznesowych, w tym finansów, marketingu, pracy zespołowej i organizacji. To pole jest przydatne dla studentów, którzy szukają kariery w biznesie lub chcą przenieść swoją obecną pozycję w firmie.

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, to kraj w Europie Środkowej. Z populacją 38 milionów ludzi, Polska jest 6. najludniejszym krajem w UE. UE / EOG studenci nie potrzebują wizy na studia w Polsce. Koszty życia w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

Administracja Polska - Weź Administracja Polska. Wszystkie Administracja i informacje o szkole. Oszczędność czasu i skontaktować się ze szkołą tutaj!

4 Wyniki z Administracja, Polska Filter

Licencjat w administracji

Polonia University
Ośrodek kształcenia W pełnym wymiarze godzin Zaoczne 3 lat Październik 2019 Polska Częstochowa + 1 więcej

Dyplom ukończenia studiów potwierdzający ukończenie pierwszego etapu umożliwia studentom rozpoczęcie studiów drugiego stopnia na kierunku magistra: Administracja; Prawo; Nauki polityczne i inne wykształcenie wyższe.

Kierunek Administracja

University of Applied Sciences in Wałcz
Ośrodek kształcenia W pełnym wymiarze godzin 3 lat Październik 2019 Polska Walcz

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji

University of Applied Sciences in Wałcz
Ośrodek kształcenia W pełnym wymiarze godzin 3 lat Październik 2019 Polska Walcz

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych.

Bachelor in Logistics

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)
Ośrodek kształcenia W pełnym wymiarze godzin 7 semestry Październik 2019 Polska Lublin

Logistyka jest ważnym elementem współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w trakcie produkcji, wszystkich rodzajów ładunku, ruchu pasażerskiego i towarowego oraz turystyki. Celem edukacji jest poznanie podstawowych zadań logistycznych, które wspierają nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.