Przeczytaj oficjalny opis

Oficjalny dyplom z Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Indywidualna instrukcja mająca na celu przygotowanie prawnika, którego domaga się nasze społeczeństwo.

Wymagania dotyczące tras i dostępu

 • Aplikacja w centrum (od 15 kwietnia).
 • Selektywność lub zatwierdzenie FP II.
 • Dostawa ulotki wstępu przez Centrum.
 • Rejestracja wstępna w UCM.
 • Liczba oferowanych miejsc: 20

Terminy rejestracji wstępnej

 • Termin składania wniosków w Centrum rozpoczyna się 15 kwietnia.
 • We wrześniu, jeśli są wolne miejsca, Centrum otworzy nowy termin składania wniosków.
 • W celu wstępnej rejestracji w UCM będą przestrzegane warunki wskazane przez sam UCM.

Okres i wymagania dotyczące sformalizowania rejestracji: po przyjęciu studenta rejestracja nastąpi w pierwszych dniach października w Sekretariacie Centrum.

Zalecany profil dla nowego ucznia

Stopień prawa można uzyskać z dowolnego rodzaju egzaminu maturalnego i dowolnej drogi egzaminu wstępnego na uniwersytet, bez potrzeby przeprowadzania specjalnych testów dostępu.

Najbardziej odpowiednim profilem jest profil ucznia z wielką chęcią uczenia się i dążenia do jego osiągnięcia; z umiejętnościami komunikacyjnymi (ustnymi i pisemnymi); refleksyjny i krytyczny; szczególnie zainteresowany naukami społecznymi i prawnymi (optymalne jest więc ukończenie studiów licencjackich z nauk humanistycznych i społecznych).

Zdolności, które muszą mieć przyznane uprawnienia w stopniach, muszą być tak ogólne, jak obywatel, jak specyficzny, o charakterze technicznym. Umiejętności licencjata są zawarte w art. 5 dekretu 67/2008 z 19 czerwca Rady Prezesów, na podstawie którego program matury (BOCM nr 152) został ustanowiony dla Wspólnoty Madrytu. Wśród tych możliwości wyróżnia się: bycie demokratycznym studentem, odpowiedzialnym obywatelskim sumieniem, inspirowanym wartościami konstytucji; mieć osobistą i społeczną dojrzałość, która pozwala mu działać w odpowiedzialny i autonomiczny sposób oraz rozwijać jego krytycznego ducha; zakładać skuteczną równość praw i szans między mężczyznami i kobietami oraz promować rzeczywistą równość i niedyskryminację osób niepełnosprawnych; posiadać nawyki czytania, nauki i dyscypliny; opanować język hiszpański i płynnie wyrażać się w jednym lub kilku językach obcych; znać i krytycznie oceniać realia współczesnego świata i jego historycznych poprzedników; posiadać podstawową wiedzę naukową i technologiczną oraz opanować podstawowe umiejętności nauk społecznych; posiadać ducha przedsiębiorczości z postawami kreatywności, elastyczności, inicjatywy, pracy zespołowej, pewności siebie i zmysłu krytycznego.

Orientacja przedszkolna

 • Seminaria uniwersyteckie w szkołach i instytutach.
 • Udział w konferencjach organizowanych przez ośrodki edukacyjne lub krajowe i lokalne.
 • Specjalistyczne wykłady według przedmiotów, prowadzone w ośrodkach edukacyjnych.
 • Rozmowy na temat orientacji uniwersyteckiej w naszym własnym Centrum.
 • Informacje online, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Uniwersyteckiego.
 • Udział w targach edukacyjnych.

Orientacja na zapisanych uczniów

 • Informacje na stronie internetowej Królewskiego Centrum Uniwersyteckiego „Escorial-María Cristina”.
 • Dzień Prezentacji dla Pierwszych Studentów: Biuro Orientacji Pracy i Stosunków Instytucjonalnych, na początku każdego kursu gromadzi nowych studentów, aby zaoferować swoją współpracę i dać im znać różne możliwości i korzyści, jakie oferuje im Centrum.

Samouczki akademickie:

 • Korepetycje dla nauczycieli: mają na celu rozwiązanie wątpliwości dotyczących ich przedmiotów. Wszyscy nauczyciele z Centrum Uniwersyteckiego mają kilka godzin tygodniowej spersonalizowanej uwagi dla swoich uczniów.
 • Nauczyciele, po jednym na kurs, są odpowiedzialni za:
  • Uczęszczaj do uczniów i ich rodzin, aby ocenić ich możliwe problemy.
  • Uporządkuj swoje potrzeby.
  • Poprowadź ich w wykonywanych czynnościach.
  • Poprowadź ich na temat modułów, przedmiotów i przedmiotów.
Program prowadzony przez:
Spanish (Spain)

Zobacz 1 więcej kursów w Royal University Center Maria Cristina »

Ostatnia aktualizacja March 14, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
4 lat
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa