Przeczytaj oficjalny opis

Cele edukacyjne:

Podczas szkolenia w ESACB, licencjonowane w Rolniczym rozwijać umiejętności do wykonywania działalności zawodowej, umożliwiając im w celu planowania i wykonywania wszystkich praktyk i technik związanych z gospodarstw rolnych, rolnictwa i pracy rolno-leśnych, zakładów lub instytucji, w górę lub w dół od działalności produkcyjnej, naprawiać je, zapewnić im towarów lub korzystania z ich produktów, albo jako pracownicy dla innych, czy to jako przedsiębiorców lub pracowników, w ramach zasad zrównoważonego rolnictwa i szacunek dla jakości i bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Szkolenie pozwala im również na budowanie zdolności w gromadzeniu, selekcji i interpretacji istotnych informacji, umożliwiając im uzasadnić rozwiązania, gdzie przewidują i ocen, które emisji, w tym do analizy aspektów społecznych, naukowych i etycznych istotne.

Kariera

Organizacje rolników:

Konfederacje rolników, spółdzielnie, grupy rolników, związki zawodowe i inne: jak członków zarządu; kierowników technicznych; zaangażowane w obsługę techniczną; parki maszyn zarządzania.

Biznes:

Firmy rolnictwa, hodowli i rolno-leśne; Firmy nasienne i zakłady produkcyjne, produkcja i sprzedaż chemikaliów rolniczych (nawozy, środki ochrony roślin i inne), maszyn i urządzeń rolniczych i zwierząt gospodarskich, kompozytowe spożywcze, mleko i produkty mleczne, mięso i produkty mięsne, Produkcja i sprzedaż dodatków.

Mogą interweniować w próbnym, rozpowszechniania, pomocy technicznej i sprzedaży; odpowiedzialna za zarządzanie gospodarstw hodowlanych.

Firmy prywatne; Przedsiębiorcy na własną rękę; Ministerstwa (Rolnictwo, ekonomia, edukacja, Pracy); Gminy; Organizacje kredytowe; Centra zarządzania; Statystyki.

Program prowadzony przez:
Język angielski
Język hiszpański
Francuski
Portugalski

Zobacz 18 więcej kursów w Castelo Branco University of Applied Sciences »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
3 lat
Cena
1,100 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paźdz. 2019