Zarządzania i zasobów ludzkich z BSC rozwoju (z wyróżnieniem) zatwierdzone przez uniwersytet w Salford

The Manchester College

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Zarządzania i zasobów ludzkich z BSC rozwoju (z wyróżnieniem) zatwierdzone przez uniwersytet w Salford

The Manchester College

Co firm i kadr z Rozwoju BSc (z wyróżnieniem) Zatwierdzona przez oczywiście Salford University o?

Jeśli jesteś zainteresowany w roli kierowniczym w środowisku człowieka zasobów, to może to być oczywiście dla Ciebie. Głównym celem kursu jest dostarczenie nacisk na zarządzanie w ramach funkcji zasobów ludzkich, a także przygotować uczniów do szerokiej gamy kariery menedżerskiej w ramach środowiska ludzkiego zasobów.

Pod koniec kursu studenci będą opracowali analityczne i oceniające umiejętności i zdolność do stosowania ich w różnych sytuacjach biznesowych i zarządzania. Studenci będą również gruntowną wiedzę o aktualnych teorii i praktyki HR, które zwiększają ich skuteczność jako menedżerów. Uczniowie będą mieli możliwość poznania aktualnych refleksji i praktyki w zakresie rozwoju pracowników, prawa pracy, stosunków pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Test Licencjat (z wyróżnieniem) Zarządzanie zasobami ludzkimi w Rozwoju dostarczany jest w dużej mierze przez połączone wykładów / seminariów, warsztatów i sesji samouczka. Oczywiście jest dostarczana w pełnym wymiarze czasu w ciągu trzech dni w centrum St Johns.

Kurs składa się z sześciu modułów, każdy moduł jest warte 20 kredytów. Moduły są następujące:

Strategia korporacyjna

Moduł ten będzie stanowił szeroką perspektywę organizacji poprzez badanie technik i procesów strategicznych. Do końca studentów Moduł powinien być w stanie stosować wiedzę i zrozumienie strategii wielu firm rzeczywistych.

Rozwój pracowników

Moduł ten rozwija studentów zrozumienia jak ludzie uczą się, i jak ułatwić uczenie się i rozwój w ramach organizacji i poza nią. Pod koniec modułu, studenci powinni być w stanie opracować realistyczne rozwiązania i podejmować świadome orzeczeń w odniesieniu do zagadnień związanych z rozwojem pracowników.

Stosunki pracownicze

Na tym module studenci zostaną wprowadzone do stosunków pracowniczych w Wielkiej Brytanii. Studenci będą rozwijać zrozumienie niektórych procesów dynamicznych w ramach stosunku pracy. Po ukończeniu tego modułu, uczestnicy będą w stanie krytycznie ocenić stosunek pracy z wielu różnych perspektyw.

Prawo pracy

Celem tego modułu jest rozwój zrozumienia tych aspektów prawa pracy, które stanowią ramy prawne dla stosunków pracy. By w tym rozdziale, studenci będą w stanie efektywnie wykorzystać zasad prawnych w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł ten ma na celu przekazanie studentom wiedzy i umiejętności, aby skutecznie przyczynić się do zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym i operacyjnym. Pod koniec tego modułu, uczestnicy będą w stanie wykazać zrozumienie podstawowych pojęć i teorii w ZZL i ich praktyczne implikacje dla efektywności organizacyjnej i konkurencyjności.

Symulacja biznesowa

Moduł ten ma na celu stworzenie studentom możliwości wdrażania, przeglądu i dokonania oceny strategii biznesowej i decyzji w zakresie zarządzania w kontekście dynamicznego i konkurencyjnego otoczenia rynkowego. Możliwość zatrudnienia studentów powinna zostać poprawiona poprzez doświadczenia w czasie rzeczywistym podejmowania decyzji biznesowych, w symulowanym środowisku.

Każdy moduł jest oceniany przez maksymalnie dwóch ocen. Oceny są przekazywane na cztery okresy oceny przez cały rok. Zakres metod oceny służy, i przykłady oceny to: - jednostkowy raport - prezentacja grupy - projekt grupy - biznes plan - egzaminy

Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Sierp. 2019
Duration
Czas trwania
1 rok
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Wielka Brytania - Manchester, England
Data rozpoczęcia : Sierp. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Sierp. 2019
Wielka Brytania - Manchester, England
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą