Keystone logo
Aruba

Najlepsze uniwersytety dla Licencjat Programy w Aruba 2024

Liczba instytucji: 1
    • Oranjestad, Aruba

    University of Aruba (UA) jest nowoczesnym uniwersytetem oferuj?cym szkolnictwo wy?sze, badania i us?ugi socjalne dla Aruby i okolicznych regionów. Zintegrowane ze spo?ecze?stwem Aruby Zjednoczone Emiraty Arabskie stanowi? model ró?norodno?ci kulturowej, który reprezentuje sk?ad samej kultury Aruban, ze studentami z rodzin karaibskich, europejskich, ?aci?skich, azjatyckich i ameryka?skich.