Keystone logo
Hiszpania

Nauka Licencjat w Hiszpania 2023

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  420
 • Udział mediów

  43
 • Abonament internetowy

  35
 • Transport lokalny

  40

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  8
 • Bilet do kina

  8
 • Kufel lokalnego piwa

  3

Wymagania dotyczące wizy

Dla studentów spoza UE/EOG lub Szwajcarii, którzy chcą wziąć udział w wymianie studenckiej, prowadzić badania lub szkolenia lub pracować jako bezpłatny stażysta lub wolontariusz w Hiszpanii przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka (typ D)

Cena i waluta

EUR 160

Ceny wizy studenckiej do Hiszpanii wynoszą około 160 EUR. Opłata za aplikację wizową może ulec zmianie w każdej chwili.

Kto może ubiegać się o wizę?

Obywatele z UE/EOG lub Szwajcarii nie potrzebują wizy studenckiej niezależnie od długości pobytu w Hiszpanii. Studenci z UE/EOG/Szwajcarii nie potrzebują wizy, aby zamieszkać w Hiszpanii, ale będą musieli zarejestrować się w lokalnych władzach i uzyskać certyfikat pobytu.

Obywatele wszystkich innych krajów potrzebują wizy studenckiej, jeżeli planują pobyt i naukę w Hiszpanii przez okres dłuższy niż 90 dni. Wiza ta przyznawana jest tym studentom, którzy zostali już przyjęci przez uznaną instytucję edukacyjną w Hiszpanii.

Gdzie można złożyć wniosek?

Konsulat lub ambasada Hiszpanii

O wizę studyjną możesz ubiegać się w konsulacie lub ambasadzie Hiszpanii w swoim kraju.

Witryna:http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx

Jak złożyć wniosek?

Zanim będziesz mógł ubiegać się o wizę studyjną, musisz znaleźć kurs lub program w oficjalnie uznanej instytucji w Hiszpanii. Następnie musisz uzyskać oficjalne potwierdzenie od organizacji, że zostałeś przyjęty na kurs lub program, w formie certyfikatu lub listu akceptacyjnego. Po uzyskaniu tego potwierdzenia można skontaktować się z ambasadą lub konsulatem Hiszpanii w swoim kraju i złożyć wniosek o wizę studencką.

Dokładne wymagania mogą się różnić w zależności od konsulatu, ale ogólnie rzecz biorąc, będziesz musiał pokazać swój paszport, a także następujące dokumenty:

 • szczegóły dotyczące studiów, szkoleń lub badań, które będziesz odbywał w Hiszpanii, w tym godziny nauki w tygodniu (co najmniej 20);
 • dowód posiadania ubezpieczenia medycznego;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że nie cierpisz na żadne choroby, które wymagałyby kwarantanny;
 • dowód, że posiadasz fundusze na utrzymanie przez okres pobytu w Hiszpanii (np. dane stypendialne, zaświadczenie z banku hiszpańskiego o posiadanych środkach finansowych lub pismo od rodziców/opiekunów o przejęciu pełnej odpowiedzialności finansowej);
 • informacje o miejscu zamieszkania;
 • zaświadczenie o niekaralności wydane w ciągu ostatnich pięciu lat przez odpowiednie władze w kraju pochodzenia.

Jeśli przebywasz w Hiszpanii dłużej niż sześć miesięcy w celu podjęcia studiów, musisz złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt studencki w ciągu 30 dni od wjazdu do Hiszpanii. Wniosek składa się w lokalnym Urzędzie ds. Cudzoziemców (Oficina de Extranjeros) lub na posterunku policji. Karta jest ważna przez rok i można ją odnawiać co roku przez pięć lat, o ile kontynuuje się studia.

Kiedy należy złożyć wniosek?

O wizę należy ubiegać się od dwóch do trzech miesięcy przed planowaną podróżą do Hiszpanii, aby dać czas na rozpatrzenie wniosku.

Generalnie, wiza studencka w Hiszpanii przyznawana jest na cały okres trwania studiów. Wizę studencką można odnowić w celu dalszego przedłużenia studiów lub podjęcia nowego kierunku studiów w Hiszpanii. Nie próbuj składać wniosku o wizę studencką z wyprzedzeniem większym niż cztery miesiące lub mniejszym niż 7 tygodni przed datą wyjazdu, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie przyjęty.

Jeśli studia w Hiszpanii trwają dłużej niż sześć miesięcy, należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt studencki, który trwa jeden rok. Pozwolenie na pobyt studencki musi być odnawiane co roku.

Czas przetwarzania

Możliwości pracy

Hiszpańskie pozwolenie na pobyt uprawnia do pracy w niepełnym wymiarze godzin lub na stanowisku tymczasowym, pod warunkiem, że nie wykorzystujesz zarobionych pieniędzy do utrzymania się podczas pobytu w Hiszpanii. Podczas studiów możesz pracować do 20 godzin tygodniowo, o ile nie przeszkadza Ci to w nauce. Firma, która Cię zatrudnia, będzie musiała uzyskać dla Ciebie pozwolenie na pracę w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Twoja umowa o pracę nie może przekroczyć okresu obowiązywania wizy studenckiej.

Jeśli będziesz odbywał praktykę w ramach kursu, na który zostało przyznane pozwolenie na pobyt, nie potrzebujesz pozwolenia na pracę.

Godzin na tydzień

20

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Oto niektóre z powodów, dla których wiza studencka do Hiszpanii może zostać odmówiona:

 • Wcześniejsze lub obecne działania przestępcze
 • Niewystarczające wyjaśnienie celu i okoliczności planowanego pobytu
 • Niewystarczające środki utrzymania
 • Nieważne ubezpieczenie podróżne
 • Brak przedstawienia dowodu zakwaterowania
 • Niekorzystna sytuacja wizowa Schengen - Nieprzestrzeganie wcześniej ograniczeń wizy Schengen (tj.Przekroczenie czasu pobytu w strefie Schengen, nieprzestrzeganie przedstawionej trasy podróży - pominięcie pobytu w większości w głównym kraju docelowym w strefie Schengen itd.)