Keystone logo
Polska

Najlepsze uniwersytety dla Licencjat Programy w Polska 2024

Liczba instytucji: 24
  • Śródmieście, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Warsaw, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Katowice, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Gdańsk, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Łódź, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Warsaw, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Wrocław, Polska

  Jesteśmy przyszłościową, nowoczesną uczelnią z dumną tradycją jako wysokiej jakości dostawca usług edukacyjnych i koncentrująca się na badaniach stosowanych. W Coventry University Wrocław staramy się oferować naszym studentom doświadczenie ukierunkowane na karierę, tradycyjnie akademickie, ale ma również na celu pomóc naszym studentom w rozwoju kariery.

  • Lublin, Polska

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Warsaw, Polska

  Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r., jest jednak jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. (DNS-3-TBM-31/92) jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu i widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5.

  • Pomorska, Polska

  Misją Gdańskiej Szkoły Wyższej jest troska o jakość kształcenia i wysokie kwalifikacje absolwentów właściwie przygotowujące do kariery zawodowej i pełnienia różnych ról społecznych. Podnoszenie poziomu i jakości uczenia się jest realizowane poprzez nieustanne aktualizowanie przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki oraz poprzez współpracę z pomorskimi pracodawcami w zakresie ewaluacji programów studiów.

  • Gorzów Wielkopolski, Polska

  Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim powstała 13.08.1997 r. na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Została wpisana do rejestru MEN pod pozycją 129 (aktualnie 128). Jest najstarszą niepubliczną uczelnią w województwie lubuskim.

  • Kielce, Polska

  Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach jest pierwszą w regionie świętokrzyskim niepaństwową techniczną szkołą wyższą. Została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 września 2002.

  • Płock, Polska

  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest jedną z najstarszych i największych niepaństwowych uczelni w kraju. Kształcimy na ośmiu atrakcyjnych kierunkach studiów z dużą liczbą atrakcyjnych specjalności.

  • Wrocław, Polska

  Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu rozpoczęła działalność po otrzymaniu wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 113/ 2002 i uzyskała osobowość prawną. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu jest pierwszą na Dolnym Śląsku niepaństwową uczelnią kształcącą studentów w zakresie nauk humanistycznych, technicznych i nauk o kulturze fizycznej.

  • Warsaw, Polska

  VIAMODA jest Uczelnią kształcącą w obszarach mody i designu, a także sztuk kreatywnych. Studia licencjackie i podyplomowe, krótkie specjalistyczne kursy oraz szkolenia Executive oferowane przez VIAMODA są kompilacją profesjonalnej wiedzy, praktyki biznesowej i kreatywności.