Keystone logo
Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Wstęp

Począwszy od 1991 r., W którym ogłoszono niepodległość, Republika Mołdawii wkroczyła na trudną ścieżkę przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. W warunkach gospodarki rynkowej, które zostały narzucone jako obiektywna legitymizacja historii i po rozpadzie Związku Radzieckiego, nasz kraj został ustanowiony jako państwo zaczynające się praktycznie od nowego początku.

W tej sytuacji rozwój gospodarki narodowej stał się podstawowym warunkiem wzmocnienia państwowości i bezpieczeństwa kraju. W obecnych realiach konieczne stało się otwarcie uczelni, która sprosta wymaganiom gospodarki transformacyjnej, a przede wszystkim wykształci specjalistów w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji do nowych wymagań otoczenia gospodarczego.

W dniu 25 września 1991 r. Zgodnie z decyzją nr. 537 rządu Republiki Mołdawii powołano Academia de Studii Economice din Moldova W ten sposób zmaterializowały się aspiracje wielu pokoleń w dziedzinie nauki i edukacji ekonomicznej, które chciały stworzyć samodzielną uczelnię. Możliwe stało się również zintegrowanie szkolnictwa wyższego ekonomicznego z procesem badań naukowych, a także integracja pionowa różnych poziomów kształcenia - przedakademickiego, uniwersyteckiego i podyplomowego.

Lokalizacje

  • Chisinau

    Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,61, 2005, Chisinau

    pytania