Keystone logo
Antonio Narro Autonomous Agricultural University

Antonio Narro Autonomous Agricultural University

Antonio Narro Autonomous Agricultural University

Wstęp

Autonomiczny Uniwersytet Agrarny im. Antonio Narro jest instytucją szkolnictwa wyższego, która szkoli specjalistów w celu zaspokojenia potrzeb sektora rolno-spożywczego i wiejskiego, prowadzi badania naukowe i przekazuje ich wyniki społeczeństwu, aby przyczynić się do zachowania i upowszechniania kultury, zrównoważonego rozwoju i poprawić jakość życia ludności, szanując wartości krytycznej oceny, powołania humanisty, demokracji i nacjonalizmu.

Autonomiczny Uniwersytet Rolniczy Antonio Narro w 2018 roku jest instytucją szkolnictwa wyższego uznaną za jakość i znaczenie akademickie dzięki programom edukacyjnym w celu szkolenia konkurencyjnych profesjonalistów, zaangażowanych w swój kraj ze względu na ich nacjonalistyczne powołanie; Jego organy akademickie są w stanie generować i / lub innowacyjnie stosować najnowocześniejszą wiedzę, która może pozytywnie wpłynąć na dobrobyt społeczny, sprawiedliwie i sprawiedliwie. Podobnie transfer jej innowacji wzbogaca jego więź ze społeczeństwem, głównie z sektorami produkcyjnymi, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnie korzysta ze swojej autonomii, wykorzystując zasoby do realizacji swojej misji i wizji w sposób skuteczny i przejrzysty, dla których przedstawia rachunki. jasne dla społeczeństwa.

Lokalizacje

  • Saltillo

    Calzada Antonio Narro,1923, 25315, Saltillo

    pytania