Keystone logo
Baku Women's University

Baku Women's University

Baku Women's University

Wstęp

Edukacja na Baku Women's University w Baku Women's University jest zorganizowana według własnego systemu. Działa Rada Naukowa, Prorektor ds. Dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych, Dziekani wydziałów „społeczno-pedagogicznych” i „filologiczno-historycznych”, 6 wydziałów, Samorząd Studentów, Koło Naukowe Studenckie, Pracownia Artystyczna, Centrum Komputerowe, Studencka Organizacja Młodzieży i bibliotekę.

Studenci różnych specjalności studiują na Baku Women's University w Baku Women's University . Uczelnia oferuje stopnie licencjackie i magisterskie. Niedawno obchodzono 25-lecie Uniwersytetu Dziewcząt w Baku. Mamy nadzieję, że Uniwersytet Dziewcząt w Baku będzie przez wiele lat przyczyniał się do edukacji w Azerbejdżanie.

Lokalizacje

  • Baku

    14 Mohsun Sanani, Baku, Azerbaijan, , Baku

    pytania