Keystone logo
Campus02 University of Applied Sciences

Campus02 University of Applied Sciences

Campus02 University of Applied Sciences

Wstęp

Witamy w CAMPUS 02 - University of Applied Sciences

Tworzymy świat biznesu jutra

Nasze grono studenckie składa się z przyszłych specjalistów akademickich i kadry zarządzającej dla przemysłu. Wszystkie nasze programy studiów koncentrują się na kluczowych obszarach sukcesu przedsiębiorcy. Osiem programów licencjackich i sześć magisterskich z zakresu biznesu i technologii jest zorganizowanych w czasie, aby były zgodne z zatrudnieniem na pełny etat. Dodatkowo studenci mogą rozpocząć dodatkowe studia licencjackie bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej – bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego – w ramach przygotowań do wczesnego rozpoczęcia kariery. Dwa studia licencjackie prowadzone są w trybie stacjonarnym, z zajęciami od poniedziałku do czwartku.

Statystyka

Portfolio programów studiów

5 kierunków studiów

 • Technologia automatyzacji (dodatkowo zawodowe dla pracujących profesjonalistów)
 • Zarządzanie innowacjami (dodatkowe dla pracujących profesjonalistów)
 • Technologie informacyjne i informatyka biznesowa (spółdzielnia / pozazawodowa dla pracujących profesjonalistów)
 • Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza (dodatkowe dla pracujących profesjonalistów / w pełnym wymiarze godzin)
 • Marketing i sprzedaż (dodatkowe dla pracujących profesjonalistów / w pełnym wymiarze godzin)

14 kierunków biznesowych i technicznych

 • 8 programów studiów licencjackich
 • 6 programów magisterskich

8 kursów akademickich

 • Controlling i zarządzanie wydajnością
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie sprzedażą detaliczną
 • Zarządzanie restartem
 • Kierownictwo inżynierii oprogramowania
 • Kierownictwo inżynierii systemów
 • Inżynieria usług i zarządzanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwenci

Programy studiów biznesowych

 • Dyplom: 822
 • Licencjat: 1438
 • Mistrz: 626

Programy studiów technicznych

 • Dyplom: 449
 • Licencjat: 1185
 • Mistrz: 666

Studia techniczne/biznesowe

 • Mistrz: 277

Łączna suma

 • 5.463

(dane z 11.2020)

Studenci

 • Programy studiów biznesowych: 726
 • Studia techniczne: 639
 • Studia techniczne/biznesowe: 76
 • Suma całkowita: 1441

(dane z 11.2020)

Personel

Pracownicy etatowi

142 pracowników, z czego 105,26 to pracownicy pełnoetatowi (administracja i nauczanie, w tym personel tymczasowy).

Wykładowcy w niepełnym wymiarze godzin

Około 277 (semestr zimowy 2020/2021).

(dane z 11.2020)

Kobieca moc techniczna

Oprócz wspierania inicjatyw regionalnych i aktywnego uczestnictwa w różnych platformach, jesteśmy również bardzo zaniepokojeni budowaniem strukturalnej proporcji kobiet w naszych programach studiów technicznych. Dzięki połączeniu sprawdzonych metod i nowych inicjatyw, CAMPUS 02 ma na celu zwiększenie obecnego odsetka kobiet na studiach technicznych. Program studiów stacjonarnych, zorganizowany w sposób przyjazny dla pracy i oferowany również w języku angielskim, wspiera nas w osiągnięciu tego celu.

  Funkcje kampusu

   Rekrutacja

   Złożenie dokumentów aplikacyjnych

   Studenci zagraniczni

   Po zakończeniu testu aplikacyjnego masz tydzień na wypełnienie wniosku online w strefie samoobsługowej.

   Następujące dokumenty aplikacyjne muszą zostać przesłane do systemu aplikacyjnego, bez względu na to, o który program studiów się ubiegasz:

   • Zdjęcie paszportowe;
   • Paszport/zaświadczenie o obywatelstwie;
   • życiorys (CV);
   • Oświadczenie motywacyjne;
   • Potwierdzenie kryteriów przyjęcia na studia licencjackie/poprzednie (np. świadectwo ukończenia szkoły itp. — można złożyć w późniejszym terminie);
   • Dowód spełnienia kryteriów przyjęcia na studia magisterskie (np. świadectwo licencjata, odpis akt itp. — można złożyć w późniejszym terminie).

   W zależności od programu studiów musisz/możesz przesłać dalsze dokumenty.

   Co się potem dzieje?

   Po pomyślnym zakończeniu testu aplikacyjnego i przesłaniu drogą elektroniczną wszystkich niezbędnych dokumentów aplikacyjnych otrzymasz zaproszenie na osobistą rozmowę kwalifikacyjną.

   Wywiad osobisty

   Ostatnim krokiem w kierunku Twojego programu jest osobista rozmowa z komisją egzaminacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna daje Ci możliwość sprawdzenia siebie i swoich umiejętności osobiście lub wirtualnie.

   Rozmowa osobista jest okazją do lepszego poznania się, skonkretyzowania wiedzy zdobytej do tej pory w procesie aplikacyjnym oraz ustalenia, czy spełnione są dalsze kryteria rekrutacyjne.

   Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z kierownika lub przedstawiciela kierunku, o który się ubiegasz, psychologa oraz pracownika administracji studiów.

   Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może być różny dla każdego kandydata. Upewnij się, że masz czas na co najmniej pół godziny.

   Więcej informacji na temat dokładnej procedury rozmowy kwalifikacyjnej można znaleźć w e-mailu z zaproszeniem, który zostanie wysłany do Ciebie niezwłocznie po pomyślnym zakończeniu testu aplikacyjnego i pierwszym przeglądzie Twoich dokumentów aplikacyjnych.

   Po zakończeniu fazy aplikacyjnej poinformujemy Cię o wyniku Twojego procesu aplikacyjnego. W przypadku przyjęcia na studia umowa o studia (wzorowa umowa o naukę). zostanie zawarta w trakcie naboru.

   Lokalizacje

   • Graz

    CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft, Körblergasse 126, 8010, Graz

    pytania