Keystone logo
CIS University Endicott International

CIS University Endicott International

CIS University Endicott International

Statystyka

 • Liczba uczniów w klasie: 15,4
 • 15 Stosunek uczniów do nauczycieli
 • Praktyki realizuje 100% naszych studentów
 • Ponad 600 godzin obowiązkowego stażu
 • Studenci zagraniczni z ponad 35 krajów
 • Wskaźnik zatrudnienia wynoszący 95%.
 • 60% Wydziału Międzynarodowego
 • 100% po angielsku

  Rekrutacja

  Stypendia i Finansowanie

  Na Uniwersytecie CIS stawiamy mocno na przyszłość. Wiemy, że historia każdego ucznia jest inna i właśnie dlatego zawsze staraliśmy się, aby nasza szkoła była jak najbardziej dostępna, poprzez stypendia mające na celu pomoc rodzinom i oferowanie możliwości większej liczbie uczniów.

  Ten proces aplikacyjny jest bardzo konkurencyjny, ponieważ otrzymujemy wiele próśb od wysoko wykwalifikowanych studentów. Dlatego tak ważne jest, aby wnioski składać jak najwcześniej. Wnioski rozpatrywane są przez cały rok na bieżąco i rozpatrywane według kolejności wpływu.

  Studenci rozpoczynający studia na Uniwersytecie CIS (nowi studenci) mogą ubiegać się o stypendia po otrzymaniu listu rekrutacyjnego z Działu Rekrutacji.

  Komisja Stypendialna będzie rozpatrywać i oceniać wyłącznie wnioski całkowicie wypełnione.

  Ogólne wymagania

  • Kandydaci muszą zostać przyjęci jako studenci.
  • Prześlij żądaną dokumentację:
   • Wypełniony formularz wniosku o stypendium.
   • Esej wyjaśniający powody złożenia wniosku o stypendium.
   • Bądź studentem stacjonarnym (jesień i wiosna).
   • Spełnij wymagania wymaganego stypendium.
   • Nie być beneficjentem żadnego innego rodzaju pomocy przeznaczonej na ten sam cel.

  Rodzaje stypendiów

  Stypendium Pracy

  Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów licencjackich, którzy chcą współpracować z różnymi wydziałami Uniwersytetu. To świetna okazja, aby połączyć studia uniwersyteckie z pierwszymi krokami w świecie pracy.

  Aby kwalifikować się do stypendium, musisz być studentem Uniwersytetu CIS lub ukończyć proces rekrutacji i zostać przyjęty.

  Liczba stypendiów pracowniczych jest ograniczona do liczby stanowisk do obsadzenia na Uniwersytecie.

  Po przyznaniu stypendium student zostanie poinformowany o zakresie prac do wykonania i liczbie godzin pracy.

  • Maksymalne stypendium: 2400 euro na rok akademicki
   • Całkowita kwota stypendium będzie dyskontowana proporcjonalnie z każdego semestru akademickiego.
   • Minimalna średnia ocena (GPA) 2,4 (lub równoważna).

  Stypendium akademickie

  Na Uniwersytecie CIS nagradzamy wysiłek i poświęcenie naszych studentów. Stypendium akademickie przeznaczone jest dla studentów studiów licencjackich z dobrymi wynikami w nauce. Ponadto studenci, którzy otrzymają to stypendium, będą mieli możliwość wzięcia udziału w naszych projektach społecznych. Poprosimy Cię o wolontariat i współpracę, jeśli zajdzie taka potrzeba, w działaniach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację Studiów Międzynarodowych, organizację pozarządową CruzadaporlosNiños i Fundację Roberta F. Kennedy'ego (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Uniwersytetu CIS).

  Aby kwalifikować się do stypendium, musisz być studentem Uniwersytetu CIS lub ukończyć proces rekrutacji i zostać przyjęty.

  • Maksymalne stypendium: 6000 euro na rok akademicki
   • Całkowita kwota stypendium będzie dyskontowana proporcjonalnie z każdego semestru akademickiego.
   • Minimalna średnia ocena (GPA) 2,8 (lub równoważna).

  Stypendium Prezydenta

  Na Uniwersytecie CIS nagradzamy doskonałość i poświęcenie. Stypendium prezydenckie jest przeznaczone dla studentów studiów licencjackich z wyjątkowymi wynikami w nauce i mających zainteresowania wykraczające poza środowisko akademickie w obszarach społecznych, przedsiębiorczości i innowacji. Ponadto studenci, którzy otrzymają to stypendium, będą mieli możliwość wzięcia udziału w naszych projektach społecznych. Poprosimy Cię o wolontariat i współpracę, jeśli zajdzie taka potrzeba, w działaniach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację Studiów Międzynarodowych, organizację pozarządową CruzadaporlosNiños i Fundację Roberta F. Kennedy'ego (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Uniwersytetu CIS).

  Aby kwalifikować się do stypendium, musisz być studentem Uniwersytetu CIS lub ukończyć proces rekrutacji i zostać przyjęty.

  • Maksymalne stypendium: 9100 euro na rok akademicki
   • Całkowita kwota stypendium będzie dyskontowana proporcjonalnie z każdego semestru akademickiego.
   • Minimalna średnia ocena (GPA) 3,8 (lub równoważna).

  Stypendium Elitarnego Talentu

  Na Uniwersytecie CIS wspieramy talent i zaangażowanie młodych ludzi uprawiających sport na wysokim poziomie rywalizacji. Stypendium Elite Talent jest przeznaczone dla akredytowanych sportowców o wysokich osiągnięciach i dobrych wynikach w nauce.

  Aby kwalifikować się do stypendium, musisz być studentem Uniwersytetu CIS lub ukończyć proces rekrutacji i zostać przyjęty.

  • Maksymalne stypendium: 11 300 euro na rok akademicki
   • Całkowita kwota stypendium będzie dyskontowana proporcjonalnie z każdego semestru akademickiego.
   • Minimalna średnia ocena (GPA) 3,5 (lub równoważna).
   • Prześlij certyfikat programu High Performance Sports Program (z wyjątkiem studentów programu Elite Soccer University Program).

  Referencje studentów

  Lokalizacje

  • Community of Madrid

   Calle de Velázquez,140, 28006, Community of Madrid

  • Beverly

   Hale Street 376, 01915, Beverly

   pytania