Keystone logo
Faculdades Integradas Campos Salles (FICS)

Faculdades Integradas Campos Salles (FICS)

Faculdades Integradas Campos Salles (FICS)

Wstęp

Jesteśmy instytucją dziewięciu dekad poświęconych projektu edukacyjnego, którego celem jest szkolenie i informowanie. Pozostajemy firma w tradycyjnych celów, które kierują naszą pracę, zawsze otwarty do życia nasz czas, zobowiązując się do edukacji, która dba, aby tworzyć wyszkolonych ludzi do przemiany społeczeństwa.

Dążąc do umożliwienia dzieciom i młodzieży do rozeznania, wrażliwości, kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności społecznej, gwarancji Kształcenia Ustawicznego wydziału, nowoczesnych obiektów, zasobów technologicznych i zróżnicowanych działań edukacyjnych.

Wartości instytucjonalne

Kolegia Campos Salles przyjąć nową koncepcję kształcenia opiera się na podstawowych zasadach.

Etyka: Zapewnienie edukacji z przejrzystości i szacunku dla innych;

Doskonałość: Aby szkolić specjalistów mogących sprostać wymaganiom rynku pracy, odpowiedzialności i kompetencji;

Współpraca: Do poszukiwania partnerstwa w celu wymiany doświadczeń i promowanie wymiany studentów i nauczycieli;

Autonomia: Zachęcać do nabywania wiedzy krytycznie;

Społeczna odpowiedzialność: Zobowiązanie się do społeczności, w której instytucja jest włożona promujący akcje solidarnościowe.

Lokalizacje

  • São Paulo

    Rua Nossa Senhora da Lapa, 270/284 - Lapa - CEP 05072-000 - São Paulo, , São Paulo

pytania