Keystone logo
Fahad Bin Sultan University FBSU

Fahad Bin Sultan University FBSU

Fahad Bin Sultan University FBSU

Wstęp

W oparciu o zasadę integracji sektora prywatnego i publicznego w KSA w oferowaniu usług szkolnictwa wyższego Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zachęca prywatne szkoły wyższe do wszystkich specjalności akademickich. Jego Królewska Wysokość Książę Fahad Bin Sultan, Książę Regionu Tabuk, zachęcał inwestorów do założenia prywatnego uniwersytetu w celu rozpowszechniania kultury i edukacji w mieście Tabuk, które ma wyróżniające się położenie geograficzne, obsługujące region i jego okolice.

FBSU została założona w 1424 r. W mieście Tabuk z jedną uczelnią - College of Computing. Na początku roku akademickiego 1427 - 28 godz. Dodano oddział dla dziewcząt, a następnie w latach 1428 - 29 godz. Dwie uczelnie inżynieryjno-biznesowe i zarządcze. Uniwersytetem zarządza Rada Powiernicza, której przewodniczy Jego Królewska Wysokość Książę Fahad Bin Sultan Bin Abdul Aziz. Składa się z pięciu kolegiów oferujących osiem programów licencjackich, które zapewniają tytuł licencjata na jedenastu kierunkach i sześć programów magisterskich, oferujących tytuł magistra na ponad piętnastu kierunkach (specjalnościach).

Lokalizacje

  • Tabuk

    طريق الاردن،, 47721, Tabuk

    pytania