Keystone logo
Florida Agricultural and Mechanical University

Florida Agricultural and Mechanical University

Florida Agricultural and Mechanical University

Wstęp

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) to instytucja przyznająca grunty w 1890 roku, zajmująca się rozwojem wiedzy, rozwiązywaniem złożonych problemów i wzmacnianiem pozycji obywateli i społeczności. Uniwersytet zapewnia środowisko zorientowane na studenta, zgodne z jego podstawowymi wartościami. Wydział jest zaangażowany w kształcenie studentów na poziomie licencjackim, magisterskim, doktoranckim i zawodowym, przygotowując absolwentów do zastosowania swojej wiedzy, umiejętności krytycznego myślenia i kreatywności w służbie społeczeństwu. Wyróżnienie FAMU jako instytucji doktorskiej / badawczej będzie nadal zapewniać mechanizmy rozwiązywania pojawiających się problemów poprzez partnerstwa lokalne i globalne. Rozszerzając status przyznania gruntów uniwersytetowi, poprawi życie wyborców poprzez innowacyjne badania, angażowanie się w rozszerzenie współpracy i usługi publiczne. Podczas gdy uniwersytet kontynuuje swoją historyczną misję edukacji Afroamerykanów, FAMU obejmuje osoby wszystkich ras, pochodzenia etnicznego i narodowości jako członków społeczności uniwersyteckiej na całe życie.

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) zostanie uznany za najważniejszy uniwersytet doktorancki, który pozyskuje absolwentów konkurencyjnych na całym świecie.

Lokalizacje

  • Tallahassee

    South Martin Luther King Junior Boulevard,1601, 32307, Tallahassee

    pytania