Keystone logo
Hebrew Theological College

Hebrew Theological College

Hebrew Theological College

Wstęp

Hebrew Theological College - Beis HaMidrash LaTorah jest zaangażowana w rozwój stypendiów zgodnie z zasadami judaizmu ortodoksyjnego, zapewniając programy akademickie w celu tworzenia naukowców Tory i tworzenia przepojonych Torą absolwentów szkół wyższych oraz zaawansowanych zaawansowanych programów absolwentów i zawodowych dla wszystkich wykwalifikowanych studentów, którzy po ukończeniu studiów będzie służyć społeczności żydowskiej i ludzkości poprzez swoje zawodowe i osobiste powołania.

Opierając się na swojej historii jako wybitnej instytucji szkolnictwa wyższego Tory na Środkowym Zachodzie, Hebrew Theological College będzie nadal zapewniać przywódcom rabinów i świeckich, którzy są wyposażeni w zaawansowaną edukację judaistyczną i ogólną, aby sprostać zmieniającym się potrzebom społeczności ortodoksyjnych Żydów w konfrontacji z pojawiające się wyzwania wielokulturowego świata, wypełniając swoje wieczne przeznaczenie, w świetle wartości Tory.

Lokalizacje

  • Skokie

    Carpenter Road,7135, 60077, Skokie

    pytania