Keystone logo
Kokshetau University Named after Abay Myrzahmetov - KUAM

Kokshetau University Named after Abay Myrzahmetov - KUAM

Kokshetau University Named after Abay Myrzahmetov - KUAM

Wstęp

Uniwersytet Abaya Myrzakhmetova Kokshetau - jest uczelnią wyższą z wysoko wykwalifikowaną kadrą i potencjałem pedagogicznym, dobrymi zasobami materialnymi i technicznymi. Jest jedną z wiodących uczelni w Republice Kazachstanu, świadczącą licencjonowane usługi edukacyjne, odpowiadające współczesnym wymaganiom rynku pracy.

Misją uczelni jest kształcenie konkurencyjnych ekspertów dla regionu północnego poprzez modernizację i rozwój kultury korporacyjnej zgodnie z rozważną polityką społeczną.

Uczelnia ma na celu kształcenie studentów z osobowościami twórczymi, które są kompetentne zawodowo i przestrzegają wysokich standardów duchowości, moralności, świadomości obywatelskiej i patriotyzmu.

Lokalizacje

  • Kokshetau

    Auezov Street,189, 020000, Kokshetau

    pytania