Keystone logo
Mohawk College

Mohawk College

Mohawk College

Wstęp

Zaangażowanie firmy Mohawk w tworzenie integracyjnego, przyjaznego i wspierającego środowiska

Wzmocnienie przywództwa Mohawk w kwestii równości, różnorodności i integracji jest kluczowym priorytetem w planie strategicznym naszego Kolegium. Wierzymy, że każdemu, kto uczy się i pracuje w Mohawk, zapewniamy integracyjne, przyjazne i wspierające środowisko. Co więcej, bogata różnorodność wśród naszych uczniów i społeczności, którym służymy, powinna znaleźć odzwierciedlenie w naszej sile roboczej.

Mohawk robi postępy na wielu frontach. Wiosną 2016 roku rozpoczęliśmy inicjatywę, aby nasz Mohawk i społeczność były jeszcze bardziej przyjazne dla zagranicznych studentów i nowoprzybyłych. Nasz zespół kierownictwa wyższego szczebla musi przejść ocenę międzykulturową, podczas gdy warsztaty równości, różnorodności i integracji zostały zaoferowane wszystkim pracownikom.

Obecnie przyjmujemy pięć zobowiązań dotyczących równości, różnorodności i integracji, aby przyspieszyć nasze postępy i uczynić Mohawk liderem wśród uczelni w Ontario i regionalnych pracodawców. Po przeanalizowaniu najlepszych praktyk i konsultacjach wewnętrznych opracowano następujące zobowiązania:

Lokalizacje

  • Hamilton

    135 Fennell Avenue West, , Hamilton

    pytania