Keystone logo
National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

Wstęp

Opierając się na tradycyjnych i podstawowych wartościach uniwersytetu, „Szczerość, honor, wytrwałość i oryginalność”, YunTech promuje studentów w profesjonalistów, którzy mają umiejętności zarządzania wiedzą, którzy są konkurencyjni na arenie międzynarodowej i którzy kładą równy nacisk na nauki humanistyczne i technologię.

Oferowanie kursów i programów opartych na wizji edukacyjnej YunTech oraz wspieranie profesjonalistów w dziedzinie inżynierii, zarządzania, projektowania i nauk humanistycznych.

Utworzenie ośrodków badawczych i prowadzenie badań technologicznych w celu podniesienia standardów technologicznych i kulturowych kraju.

Rozwinąć swoją rolę uniwersytetu usługowego jako uniwersytetu technologicznego, zapewniając sektorom przemysłowym możliwości zaawansowanych studiów i promując usługi w zakresie technologii przemysłowych, a także szkolenia w miejscu pracy.

Promowanie marki YunTech, aby była rozpoznawalna na całym świecie, czerpiąc z doświadczeń innych krajów w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego i chętnie prowadząc międzynarodową współpracę, stając się tym samym jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie.

Lokalizacje

Lokalizacje
  • 123號

    Section 3, 64002, 123號

    pytania