Keystone logo
New England College - NEC

New England College - NEC

New England College - NEC

Wstęp

New England College to kreatywna i wspierająca społeczność ucząca się, która rzuca wyzwanie jednostkom do zmiany siebie i swojego świata.

New England College kładzie nacisk na naukę opartą na doświadczeniu jako zasadniczy element rozwoju trwałej społeczności akademickiej. Opierając się na silnych podstawach sztuk wyzwolonych, wzywamy naszych studentów do osiągnięcia pełnego potencjału poprzez przemyślany dyskurs i dążenie do doskonałości w ramach wolności akademickiej, która odzwierciedla następujące wartości:

Wartość 1: Pomysłowe, innowacyjne i kreatywne podejście do wszystkich przedsięwzięć

Wartość 2: szacunek dla siebie w rozwoju zdolności osobistych, społecznych, fizycznych i intelektualnych

Wartość 3: Opiekuńcze i oparte na współpracy relacje między członkami naszej społeczności

Wartość 4: Poszanowanie różnorodnych cech jednostek, społeczności i świata

Wartość 5: Docenianie piękna i elegancji w poszukiwaniu prawdy

Wartość 6: badanie i dążenie do sprawiedliwości społecznej

Wartość 7: Etyczne i odpowiedzialne obywatelstwo, w tym służba społeczności

Wartość 8: dążenie do zrównoważonego rozwoju ekologicznego

Wartość 9: Ciągłe uczenie się i osobiste osiągnięcia przez całe życie

Lokalizacje

  • Henniker

    Bridge Street,98, 03242, Henniker

    pytania