Keystone logo
Paier College of Art

Paier College of Art

Paier College of Art

Wstęp

Jako instytucja przygotowująca studentów do kariery zawodowej w sztuce, Paier College of Art jest zaangażowana w program nauczania i usług, który zapewnia intensywną praktykę umiejętności artystycznych; rozwój ekspresji artystycznej; studia w zakresie edukacji ogólnej i możliwości rozwoju wartości ludzkich; programy zawodowe prowadzące do uzyskania tytułu Bachelor of Fine Arts i Associate in Fine Arts; skoncentrowane programy studiów prowadzące do uzyskania dyplomów i certyfikatów; porady i porady dotyczące pomocy uczniom w dążeniu do celów edukacyjnych, zawodowych i osobistych; możliwości kontynuowania nauki w trybie niestacjonarnym i wieczorowym; oraz zajęcia pozalekcyjne mające na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie wartości społecznych i kulturowych.

Paier College of Art ponad siedemdziesięcioletnim szkoleniem i edukacją artystów. Jako instytucja przygotowująca studentów do kariery zawodowej w sztuce, Paier College of Art jest zaangażowana w program nauczania i usług, który zapewnia intensywną praktykę w zakresie umiejętności i praktyk artystycznych.

Lokalizacje

  • Hamden

    Gorham Avenue,20, 06514, Hamden

    pytania