Keystone logo
Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Wstęp

Pázmány Péter Catholic University (PPCU) jest instytucją szkolnictwa wyższego zatwierdzoną przez państwo, prowadzoną przez Kościół katolicki i zarządzaną przez Konferencję Episkopatu Węgier. Kongregacja Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej w dekrecie nr 1151 (z dnia 25 listopada 1999 r.) Oświadczyła, że Uniwersytet w Pázmány został utworzony i zatwierdzony bezpośrednio przez Stolicę Apostolską.

Uniwersytet posiada osobowość prawną zarówno w systemie prawnym Kościoła katolickiego, jak i państwa węgierskiego. W Kościele katolickim instytucję uważa się za oficjalną kościelną osobę prawną. PPCU stanowi wyjątkowy segment węgierskiego szkolnictwa wyższego jako instytucja nieregionalna o zasięgu ogólnokrajowym, będąca członkiem międzynarodowej sieci uniwersytetów badawczych.

Lokalizacje

  • Budapest

    Szentkirályi utca,28, 1088, Budapest

    pytania