Keystone logo
Polish-Japanese Academy of Information Technology

Polish-Japanese Academy of Information Technology

Polish-Japanese Academy of Information Technology

Wstęp

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) jest jednym z najlepsze instytucje niepaństwowe szkolnictwa wyższego w Polsce, często chwalony przez pracodawców, studentów i mediów. Został założony w 1994 roku na podstawie dwustronnej umowy między rządami Polski i Japonii. Kładzie szczególny nacisk na program nauczania, który jest stale przeglądane i uaktualniane w celu spełnienia wymagań rynku pracy, powszechnie przyjętych standardów naukowych, zarówno polskich, jak i europejskich osiągnięć w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. PJAIT ma prawo do przyznania licencjat, inżynier, magisterskie i doktorskie w dziedzinie nauki i sztuki. Jako jeden z czterech uniwersytetów będących własnością prywatną, to nadaje stopień doktora.

Jego oferta edukacyjna obejmuje badania w dziedzinie informatyki, zarządzania informacją, Sztuki i Projektowania Wnętrz i Kultury Japonii.

Wydział informatyka jest niekwestionowanym liderem na rynku edukacyjnym w Polsce. Kładziemy szczególny nacisk na posiadanie wysokiej jakości nauczania odpowiednie do potrzeb rynku, oraz na nauczanie z wykorzystaniem state-of-the-art technologii.

Wydział Informacje Management oferuje nowoczesne studia inżynierskie, które łączą wiedzę z zakresu zarządzania ze znajomością technologii informatycznych. Sztuka i design Profil studiów pozwala na nabycie wiedzy niezbędnej do tworzenia dzieł multimedialnych charakteryzujących się wykorzystaniem zaawansowanych technologii, a także rozwoju swoich umiejętności artystycznych. Absolwenci są biegli użytkownicy narzędzi informatycznych i posiadać wiedzę o grafice.

Architektura wnętrz to interdyscyplinarny kierunek studiów, który daje dogłębnej wiedzy, świadomości i umiejętności w tworzeniu środowiska ludzkiego. Wydział Kultura Japonii oferuje studium kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki Dalekiego Wschodu i wnikliwą analizę języka japońskiego.

PJAIT skupia się na praktyczne umiejętności, Dzięki temu nasi studenci i absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są dobrze wyposażony do pracy w wielu dziedzinach, w których praktyczna znajomość IT jest warunkiem koniecznym. PJAIT Zatrudnia wybitnych specjalistów, naukowców i nauczycieli akademickich z Polski i innych krajów.

Studenci wszystkich kierunków mogą korzystać doskonałe udogodnienia, takie jak nowoczesne laboratoria IT i projektowania graficznego. PJAIT organizuje także liczne spotkania z naukowcy, artyściPrzedstawiciele firm informatycznych i przyszli pracodawcy. PJAIT wspiera studentów badań i zainteresowań naukowych. Istnieją liczne specjalne grupy interesu i kluby sportowe. W ramach umów o współpracy, PJAIT studentów i nauczycieli, mogą wziąć udział w programach wymiany walut. PJAIT ma wymiany międzyuczelniane w ramach programu LLP Erasmus z 31 uniwersytetów (np Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech). Szkoła oferuje rozbudowany system stypendiów, Studenci są zobowiązani do wzięcia udziału w programie stażu, a najlepsze z nich mają możliwość odbycia stażu z międzynarodowo uznanych firm. Badania na PJAIT gwarantują ciekawe i dobrze płatnej pracy w przyszłości, Są to inwestycja w przyszły sukces zawodowy.

Kampus Szkoła znajduje się w centrum Warszawy i zawiera bibliotekę z czytelnią, akademik, księgarnia, bar oraz własne wydawnictwo.

Nie zwlekaj i dołącz do nas!

Lokalizacje

  • Warsaw

    ul. Koszykowa 86, 02-008, Warsaw

    pytania