Keystone logo
Providence Christian College

Providence Christian College

Providence Christian College

Wstęp

Opatrzność posiada światopogląd i biblijne przekonanie, że cała prawda jest Bożą prawdą. Wierzymy, że żadna edukacja nie jest kompletna bez Boga i Jego Słowa oraz że fundacja edukacyjna w klasycznych sztukach wyzwolonych przygotowuje naszych absolwentów do bycia przyszłymi przywódcami i prawymi obywatelami.

Założyciele Opatrzności ustanowili czteroletni program sztuk wyzwolonych, który miał odzwierciedlać panowanie Jezusa Chrystusa z ewidentnie zreformowanej, biblijnej perspektywy. Wszystkie programy miały na celu nauczanie zgodnie z Biblią, nieomylnym i nieomylnym Słowem Bożym. Opatrzność zobowiązuje się do rygorystycznego, holistycznego i interdyscyplinarnego programu nauczania sztuk wyzwolonych, zaprojektowanego tak, aby umożliwić uczniom krytyczne myślenie, ocenę różnych światopoglądów, wyraźne spojrzenie z chrześcijańskiej perspektywy, wykazanie się kreatywnością i zaangażowanie otaczającego ich świata.

Misją Providence Christian College jako instytucji reformowanej chrześcijańskiej jest wyposażenie studentów w mocne osadzenie w prawdzie biblijnej, gruntowne wykształcenie w zakresie sztuk wyzwolonych oraz pełne zaangażowanie w swój Kościół, swoją społeczność i świat na chwałę Boga i służbę dla ludzkości.

Lokalizacje

  • Pasadena

    East Walnut Street,464, 91101, Pasadena

    pytania