Keystone logo
Regis University

Regis University

Regis University

Wstęp

Jako uniwersytet Regis czerpie ze źródeł starożytnej mądrości i odkrywa nowe horyzonty myśli i wyobraźni, aby podążać za prawdą, dążyć do sprawiedliwości i pielęgnować piękno. We wszystkim Regis kieruje rozwojem całej osoby w odniesieniu do dobra wspólnego, pytając: „Jak mamy żyć?”.

Jako katolik, będący częścią globalnej wspólnoty wiary, powołanej do celebrowania i ucieleśniania miłości Boga na świecie, Regis kształci różnych uczniów do życia w służbie i sensie, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności, aby dostrzegać osoby w solidarności z innymi, zwłaszcza ze wszystkimi, którzy są biedni lub których godność została naruszona i umożliwia im opiekę nad Ziemią, naszym wspólnym domem.

Jako jezuita, zakorzeniony w ignacjańskiej duchowości chrześcijańskiego uczniostwa i otwarty na sacrum we wszystkich kulturach ludzkich, Regis aspiruje do bycia wspólnotą uczących się, którzy pracują na rzecz zmienionego świata i odnowionego ekosystemu, i którzy podróżują jako odpowiedzialni wobec siebie towarzysze.

English Language Requirements

Potwierdź swoją znajomość języka angielskiego testem języka angielskiego Duolingo! DET to wygodny, szybki i niedrogi test online z języka angielskiego akceptowany przez ponad 4000 uniwersytetów (takich jak ten) na całym świecie.

Lokalizacje

  • Denver

    Regis Boulevard,3333, 80221, Denver

    pytania