Keystone logo
Thomas Aquinas College

Thomas Aquinas College

Thomas Aquinas College

Wstęp

Założony, gdy wiele katolickich instytucji odchodziło od lojalności wobec nauczającego Kościoła, Thomas Aquinas College starał się z kolei o wierność Magisterium. Zamiast rosnącej liczby kierunków, nieletnich i przedmiotów do wyboru w innych miejscach, oferowałby jeden, zintegrowany program nauczania, wykorzystujący sztuki wyzwolone i nauki ścisłe w dążeniu do prawdy i mądrości.

Thomas Aquinas College jest świadkiem wiary i pracowitości założycieli. Szeregi Kolegium powiększyły się do ponad 400 studentów, a lista wybitnych wykładowców odpowiednio się powiększyła. Trzymając się swojej założycielskiej wizji, Kolegium zyskało krajową reputację dzięki akademickiemu i duchowemu wigorowi, stając się wzorem dla wielu nowych, wiernych szkół katolickich, które nastąpiły po nim. Dzięki łasce Bożej pomogła także pokoleniom absolwentów, którzy odeszli, aby wiernie służyć Kościołowi i społeczeństwu na niezliczone sposoby.

Lokalizacje

  • Santa Paula

    Ojai Road,10000, 93060, Santa Paula

    pytania