Keystone logo
University Of Central Asia

University Of Central Asia

University Of Central Asia

Wstęp

University Of Central Asia ( UCA ) jest prywatnym, świeckim uniwersytetem non-profit. Misją University Of Central Asia jest promowanie rozwoju społecznego i gospodarczego Azji Środkowej, zwłaszcza jej społeczności górskich, poprzez oferowanie uznanego na całym świecie poziomu szkolnictwa wyższego i umożliwienie mieszkańcom regionu zachowania ich bogatego dziedzictwa kulturowego jako wartości przyszłość.

University Of Central Asia stara się wnieść przywództwo, pomysły i innowacje do zmieniających się gospodarek i społeczności regionu poprzez edukacyjne i energiczne programy badawcze, które dają wiedzę, umiejętności i kreatywnych absolwentów.

University Of Central Asia to międzynarodowe przedsięwzięcie oparte na partnerstwach, które promują wymianę informacji i zasobów, tworzą możliwości i promują doskonałość w szkolnictwie wyższym w Azji Środkowej i poza nią.

Lokalizacje

  • Bishkek

    Toktogul Street,138, 720001, Bishkek

    pytania