Keystone logo
Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Wstęp

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r., jest jednak jedną z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. (DNS-3-TBM-31/92) jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu i widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5. Podczas swojej ponaddwudziestoletniej historii Uczelnia zmieniała nazwę jeszcze dwa razy: w 2004 r. na „Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa” oraz w 2006 r. na „Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej”. Obecna nazwa: „Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej” odzwierciedla włączenie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w struktury Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz związane z tym poszerzenie oferty programowej zarówno na kierunkach technicznych, jak i społecznych.

Lokalizacje

  • Warsaw

    Jutrzenki,135, 02-231, Warsaw

    pytania