Keystone logo
Technical University From Loja

Technical University From Loja

Technical University From Loja

Wstęp

Prywatny Uniwersytet Techniczny w Loja został założony przez Ekwadorskie Stowarzyszenie Maristów (AME) 3 maja 1971 r. I uznany przez Państwo Ekwadorskie na mocy dekretu wykonawczego nr 646, opublikowanego w oficjalnym rejestrze nr 217 z dnia 5 maja 1971 r. jako niezależny podmiot prawny pod ochroną „Modus Vivendi” obchodzonego między Stolicą Apostolską a Ekwadorem, z uwzględnieniem norm Kościoła w jego organizacji i zarządzaniu.

Mentorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był brat marista Santiago Fernández García, a pierwszym rektorem UTPL był inżynier Alejo Valdivieso, który został mianowany głównym autorytetem Uniwersytetu 3 października 1971 roku.

UTPL jest autonomiczną instytucją o celu społecznym i publicznym, która przekazuje, rozwija badania naukowe z wolnością naukowo-administracyjną i uczestniczy w planach rozwojowych kraju. Jest pionierem w modalności nauczania na odległość od 1976 roku, otwierając możliwość dostępu do wyższego wykształcenia wysokiej jakości.

W 1997 r. Diecezja Loja przekazała Instytutowi Chrystusa Odkupiciela, Misjonarzy i Misjonarzy Ideologicznych kierownictwo Uniwersytetu, aby mogli nim kierować z całkowitą autonomią i zgodnie z charyzmatem Idente.

Lokalizacje

  • Loja

    Calle París, , Loja

    pytania