Keystone logo
University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

Wstęp

Nasi studenci doceniają przyjemną atmosferę i osobiste kontakty. Treści szkoleniowe kursów są oparte na przyszłych dziedzinach istotnych dla rynku pracy. Z prawie 1200 studentami, Rottenburg University of Applied Sciences jest małą, ale zorientowaną na przyszłość uczelnią o wyraźnym podstawowym profilu leśnym.

Na swoich kierunkach studiów uniwersytet opracowuje rozwiązania międzysektorowe w obszarach leśnictwa, gospodarki drzewnej, ochrony przyrody i środowiska, planowania krajobrazu, gospodarki wodnej, zrównoważonego zarządzania regionalnego i energii odnawialnych. Nacisk położono na materiałowe i energetyczne wykorzystanie biomasy (leśnej), wykorzystanie rzadkich zasobów wody i międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju.

Celem wszystkich kursów jest przekazanie wiedzy i umiejętności odpowiedzialnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Za tę zorientowaną na przyszłość ofertę edukacyjną HFR otrzymał kilka nagród UNESCO i wygrał uniwersytecki konkurs „Profil i współpraca - strategie doskonałości dla małych i średnich uniwersytetów” w Stifterverband der Deutschen Wissenschaft.

Lokalizacje

  • Rottenburg

    Schadenweilerhof,1, 72108, Rottenburg

    pytania