Keystone logo
University of Latvia

University of Latvia

University of Latvia

Wstęp

O

University of Latvia został założony w 1919 roku i obecnie, z ponad 15 000 studentów, 13 wydziałami i ponad 20 instytutami badawczymi i niezależnymi ośrodkami studiów, jest jednym z największych kompleksowych i wiodących uniwersytetów badawczych w krajach bałtyckich. Uniwersytet oferuje ponad 130 akredytowanych przez państwo programów studiów akademickich i zawodowych.

Na University of Latvia badania prowadzone są w ponad 50 dziedzinach badawczych, które reprezentują cztery główne obszary badań: nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze i nauki społeczne. University of Latvia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej.

University of Latvia przywiązuje dużą wagę do rozwoju współpracy międzynarodowej w celu promowania swojej tożsamości na arenie międzynarodowej i wzmacniania reputacji uniwersytetu na całym świecie. Do tej pory University of Latvia podpisał w ramach programu ERASMUS+ 136 umów dwustronnych na całym świecie i ponad 700 umów z 368 instytucjami w 32 krajach europejskich. Zarówno studenci przyjeżdżający, jak i wyjeżdżający z wymiany korzystają z jednej z dostępnych umów o mobilności studenckiej: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS (Aurora, AESOP, LEADER), CAMPUS EUROPAE, ISEP, umów dwustronnych oraz umów pomiędzy krajami.

Światowy ranking uniwersytetów QS

W tym roku University of Latvia (UL) znalazł się wśród 4% najlepszych uniwersytetów na świecie w rankingu QS World University Rankings i zajmuje obecnie miejsca 801–850. W rankingu QS WUR według tematu zajęli 401-450 miejsce.

Zarządzanie jakością na University of Latvia

W związku z tym, że każdy ma inne rozumienie przedmiotu jakości, z biegiem czasu powstały różne definicje tego pojęcia. Definicje te obejmują różne dziedziny – od jakości produktów po zarządzanie organizacją. W ramach projektu UE Phare Multi-Country w szkolnictwie wyższym „Zapewnianie jakości w szkolnictwie wyższym” opublikowano Podręcznik zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym. Autorzy Podręcznika proponują kilka koncepcji jakości, które są najbardziej istotne dla szkolnictwa wyższego, a mianowicie:

1) Jakość jako doskonałość – celem koncepcji jest dążenie do bycia najlepszym.

2) Jakość jako „przydatność do celu” – jakość czegoś do określonego celu.

3) Jakość jako transformacja – podczas gdy cele i poglądy studentów się zmieniają, uczelnia jest w stanie zmieniać się wraz z nimi i realizować ich potrzeby, czyli dostosowywać się.

4) Jakość jako próg – uczelnia wyznacza pewne normy i kryteria. Każda jednostka, która osiąga lub przekracza te normy i kryteria, jest uznawana za jakość.

5) Jakość jako standardy minimalne – szeroka definicja pożądanej wiedzy, umiejętności i postaw absolwentów.

6) Jakość jako wzmocnienie – uczelnia powinna stale się doskonalić.

Aby zapewnić jakość na każdym szczeblu organizacji, uczelnia powinna ustanowić odpowiedni system zarządzania jakością.

Priorytet zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym określa zarówno ustawodawstwo i praktyka europejska ( komunikat z Bergen – Standardy i wytyczne dotyczące zapewniania jakości w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego), jak i łotewskie ustawodawstwo państwowe. Dokumenty te podkreślają konieczność wdrożenia w uczelniach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

Za opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia jakości w UŁ odpowiada dział zarządzania jakością oraz dział audytu.

Lokalizacje

  • Riga

    Raiņa bulvāris 19, , Riga

pytania