Keystone logo
University of Modern Sciences CKM (Univerzitet modernih znanosti CKM)

University of Modern Sciences CKM (Univerzitet modernih znanosti CKM)

University of Modern Sciences CKM (Univerzitet modernih znanosti CKM)

Wstęp

Poprzez wysokiej jakości proces nauczania, kreatywność, innowacyjność, elastyczność, synergię pracy teoretycznej i praktycznej, UNIWERSYTET WSPÓŁCZESNYCH NAUK CKM MOSTAR odpowie na potrzeby społeczne i trendy rozwojowe w różnych dziedzinach. Będzie stale monitorować i analizować ogólne działania akademickie i inne w celu zapewnienia wysokiego poziomu procesu edukacyjnego.


Wizja zakłada przezwyciężenie tradycyjnego podejścia do systemu edukacji, poprzez wprowadzenie nowoczesnych interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych badań naukowych oraz praktycznych form edukacji, które umożliwią młodym ludziom wyrażanie swoich zdolności edukacyjnych i intelektualnych w różnych obszarach społeczeństwa, przy zachowaniu wysokich standardów etyka i postępowanie zawodowe.


W związku z rosnącą dynamiką procesów społecznych, ekonomicznych, technologicznych, bezpieczeństwa i naukowych, celem UNIWERSYTETU WSPÓŁCZESNYCH NAUK CKM MOSTAR jest realizacja innowacyjnych strategii edukacyjnych, które umożliwią odpowiedni transfer wiedzy z różnych dziedzin, w których nasza studenci wykażą się niezbędną umiejętnością wykonywania bardziej wymagających zadań.

Lokalizacje

  • Dubai

    7a Street, , Dubai

    pytania