Keystone logo
University of Oradea

University of Oradea

University of Oradea

Wstęp

O University of Oradea

Misją University of Oradea jest zapewnienie edukacji i badań na wysokim poziomie jakości w krajowym i międzynarodowym kontekście społecznego, zawodowego i, last but not least, intelektualnego rozwoju jednostki, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju społecznego i kulturalnego Oradei. Misje te kształtowane są przez takie cele jak przyciąganie studentów z całego świata, pozycjonowanie uczelni wśród najlepszych instytucji edukacyjnych w kraju i w Europie oraz przekazywanie szerszej społeczności znaczenia i wagi edukacji akademickiej i badań naukowych w ogóle, a tych prowadzonych w ramach tej uczelni w szczególności. University of Oradea zmaterializował międzynarodowe relacje z 352 instytucjami z 39 krajów.

Edukacja akademicka jest zapewniona studentom na najwyższym poziomie w ramach 15 wydziałów poprzez szeroki zakres programów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Na każdym wydziale działalność dydaktyczna i wychowawcza wzbogacona jest o badania naukowe. Obok wyników zawodowych i zachowań moralnych, badania naukowe stają się priorytetowymi kryteriami oceny nauczycieli akademickich.

Krótka historia

W 1780 r. w Oradei powstała "Wyższa Instytucja Edukacji Filozoficznej", która w 1788 r. stała się Wydziałem Prawa, najstarszym wydziałem nie tylko z Rumunii, ale i z rozległego regionu Europy Wschodniej.

Od 1921 roku wszystkie kursy Wydziału Prawa odbywały się w języku rumuńskim, gdyż w 1923 roku, poprzez założenie dwóch Akademii Teologicznych, życie akademickie Oradei otrzymało nowe wymiary.

Akademia Prawa w Oradei, wraz z dwiema akademiami teologicznymi, miała zrobić kolejny krok naprzód, integrując wydział literacki, realizując w ten sposób stary desideratum, jakim było stworzenie w Oradei Uniwersytetu Crisana. Ale w 1934 roku, w niepomyślnych okolicznościach i po 150 latach wieloletniej działalności, Wydział Prawa - akademickie jądro Oradei - zostaje przeniesiony do Cluj.

Po prawie trzech dekadach braku działalności Akademii Prawa z Oradei, 1 października 1963 roku, na mocy zarządzenia Ministerstwa Edukacji, zostaje utworzony w Oradei 3-letni Instytut Pedagogiczny, mający uzupełnić braki kadrowe w szkolnictwie ogólnym. Nowa placówka akademicka rozpoczyna swoją działalność w ramach dwóch wydziałów: Filologicznego i Matematyczno-Fizycznego, do których dołącza Wydział Historii i Geografii oraz Wychowania Fizycznego rozpoczynający działalność od przyszłego roku.

W maju 1990 roku, na mocy dekretu rządu rumuńskiego, został założony Uniwersytet Techniczny, nawiązujący do prestiżowych tradycji akademickich Oradei. W późniejszym okresie nazwa uczelni została zmieniona na University of Oradea.

Obecnie University of Oradea jest akredytowaną publiczną instytucją akademicką z kwalifikacją przyznaną przez ARACIS: High Degree Of Confidence (Grad Ridicat De Încredere).

126794_pexels-photo-3184291.jpeg

Fauxels / Pexels

W ramach University of Oradeafunkcjonuje Dział Kształcenia Kadry Dydaktycznej (DPPD), który prowadzi praktyki pedagogiczne dla studentów oraz zapewnia podnoszenie poziomu wykształcenia nauczycieli zakończone uzyskaniem stopni nauczycielskich w szerokim zakresie specjalności.

Jednocześnie uwaga skupiona jest również na ciągłym rozwoju kształcenia na odległość i w tym celu funkcjonuje Departament Kształcenia na Odległość i Kształcenia Niskich Częstotliwości (DIDIFR). Na uczelni utworzono również Dział Kształcenia Ustawicznego (D.E.P), którego podstawowym celem jest rozwijanie kompetencji i uzupełnianie wiedzy zdobytej w formie kształcenia wstępnego (licencjat, magister, doktorat). Działalność szkoleniowa w sferze ustawicznego kształcenia zawodowego obejmuje: konwersję/przekwalifikowanie; Kursy szkoleniowe; Podyplomowe kursy specjalizacyjne; Szkolenia podyplomowe; Warsztaty.

Działalność dydaktyczna i badawcza University of Oradea prowadzona jest w odpowiednim środowisku akademickim odpowiadającym programom studiów i liczbie studentów. Stale rozbudowywane i modernizowane dziedzictwo zapewnia wysokie standardy prowadzenia procesu kształcenia jakościowego zgodnie z wymogami ARACIS. W University of Oradea ma 15 wydziałów z 49 wydziałami i 27 centrów badawczych certyfikowanych instytucjonalnie. Liczba programów studiów: 112 (7 - ID, 1 - FR), 83 magisterskie, 12 doktoranckich. Co bardzo ważne, uczelnia posiada Uniwersyteckie Wydawnictwo w Oradei oraz dwie własne drukarnie.

Na materialną bazę uczelni dla procesu dydaktyczno-badawczego składają się:

 1. Przestrzenie edukacyjne w budynkach: Aula Magna na 300 miejsc, dwie Aule na 200 miejsc, 100 Amfiteatrów i sal lekcyjnych, 71 sal seminaryjnych, 343 laboratoria, hala mikroprodukcyjna.
 2. Biblioteka Uniwersytecka w Oradei - siedziba główna, posiada nowoczesne zaplecze, o łącznej powierzchni 7800 m2 rozmieszczonej na 5 poziomach budynku, z czego 5 czytelni, 6 magazynów książek. Fundusz wydawniczy Biblioteki obejmuje ponad 305 000 książek, czasopism, STAS, patentów, plakatów, płyt CD, DVD, które można znaleźć w katalogu tradycyjnym (alfabetycznym i systematycznym) oraz w katalogu komputerowym OPAC. Zbiory biblioteczne powiększały się z roku na rok poprzez nabytki, wymianę krajową i zagraniczną publikacji, ale także dzięki ważnym darom. Biblioteka dysponuje funduszem ponad 326 000 woluminów (książki, czasopisma, patenty, STAS, płyty CD, DVD itp.) oraz dostępem online do specjalistycznych baz danych: dostęp online do czasopism ScienceDirect; Springerlink Journals; Scopus; Thomson Web of Science; Journal Citation Reports; Derwent Innovations Index.
 3. Baza sportowa ma podwójne przeznaczenie, stanowiąc miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Geografii Turystyki i Sportu - kierunek Wychowanie Fizyczne i Sport, ale dla studentów innych kierunków również, jak również innych zajęć rekreacyjnych związanych ze sportem dla studentów i pracowników uczelni. To tutaj szkolimy profesjonalnych sportowców Wydziałów Uniwersyteckiego Klubu Sportowego i Stowarzyszenia Sportowego FC Uniwersytet. Baza sportowa składa się z 7 sal sportowych: Sala gier, Sala lekkoatletyczna, siłownia, sala aerobiku, fitness, Sala wychowania fizycznego, strzelnica sportowa. Baza sportowa ma powierzchnię całkowitą 4.502 m2 i 12 boisk sportowych: 1 boisko piłkarskie trawiaste, bieżnia lekkoatletyczna, 1 boisko do siatkówki, 3 korty tenisowe, 2 boiska do siatkówki plażowej, 1 boisko do koszykówki, 1 boisko do piłki ręcznej, 2 boiska betonowe, o łącznej powierzchni 16 288,00 m2.
 4. Grunty rolne przeznaczone na działalność dydaktyczną i badawczą o łącznej powierzchni 14444,67 ha: Kasa Cinegetyczna Pietroasa, Arboretum Park Gurahonț, grunty rolne, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Terenów Sadowniczych.
 5. Zakwaterowanie w czterech akademikach o pojemności 1392 łóżek. Cztery akademiki wyposażone są zgodnie z wymogami rynku.
 6. Na terenie kampusu uniwersyteckiego znajduje się również U @ Select Student's Club, który jest czymś więcej niż kawiarnią studencką, oferującą możliwości spożywania posiłków i spędzania wolnego czasu. Ustawienie kafeterii i klubu studenckiego zostało skoncentrowane na studentach ' potrzebach bycia oferowanym w gościnnym domu.
 7. Dostęp do sześciu Klinik Uniwersyteckich, w których praktykują studenci Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego: Powiatowy Szpital Kliniczny w Oradei, Szpital "dr. Gavril Curteanu" Oradea, Hospital of Pneumophtisiology Oradea, Clinical of Obstetrics Gynecology Hospital Oradea, Emergency Hospital "Avram Iancu" Oradea (former Military Hospital), Pelican Hospital Oradea Bihor.
 8. "Gaudeamus" baza dydaktyczno-badawcza w Stâna de Vale, przestrzeń edukacyjna zapewniająca niezbędne ramy do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej dla studentów i uczniów, a także sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej. Posiada pojemność zakwaterowania 58 miejsc rozmieszczonych w 17 pokojach 3, 4 i 5 osobowych, jadalnię o pojemności 72 miejsc oraz salę do zajęć dydaktycznych.

Kampus uniwersytecki (Campus I, II, III), o łącznej powierzchni 181 582 m2, należy do najbardziej odpowiednich w Rumunii, według europejskich praktyk. Ten aspekt nadaje również udane połączenie architektury budynków i małego parku dendrologicznego z wieloma gatunkami, z których niektóre są prawdziwymi rarytasami. Studenci uczelni korzystają z funkcjonalności zgrupowanych: stołówki, zakwaterowania, biblioteki, gabinetu lekarskiego, gabinetu stomatologicznego, bazy sportowej, a także zewnętrznej przestrzeni rekreacyjnej, która oferuje przyjemną atmosferę.

126729_pexels-photo-1595391.jpeg

Fox / Pexels

Misja

W celu podniesienia jakości usług edukacyjnych, badawczych i administracyjnych konieczne jest dalsze wdrażanie zintegrowanego zarządzania jakością. W University of Oradea, zarządzanie jakością jest dobrze zorganizowane, jako główny cel naszej społeczności akademickiej, poprzez politykę jakości, strategie i program działań. Zadaniem Systemu Zapewnienia Jakości jest działanie na wszystkich poziomach instytucji, poprzez główne obszary:

 • Zdolność instytucjonalna
 • Efektywność edukacyjna
 • Zarządzanie jakością

Misję edukacyjno-badawczą w szkolnictwie wyższym uzupełnia przedsiębiorcza i innowacyjna dla rozwoju ekonomicznego i społecznego społeczności regionalnej.

Wizja

 • Poznawanie i doskonalenie uniwersalnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, społeczno-ekonomicznych i kultury;
 • Kultywowanie intelektu w duchu niezależnego myślenia, szacunku dla ludzkiej doskonałości i zdolności do praktykowania roli obdarowywania w społeczeństwie;
 • Zwiększenie udziału badań naukowych w widoczności krajowej i międzynarodowej;
 • Innowacyjny charakter University of Oradea, w celu przyczynienia się do wzrostu dochodu narodowego brutto obszaru geograficznego objętego instytucją.

Wartości

 • Autonomia uczelni;
 • Wolność akademicka (wolność nauczania, badań i uczenia się);
 • Jakość zasobów ludzkich i beneficjentów usług edukacyjnych.

Akademicka konkurencja wymaga dalszego podnoszenia jakości działalności uniwersyteckiej, rozwoju skutecznego licencjata, magistra, szkolenia doktoranckiego i rozwoju zawodowego zgodnych struktur UE, doskonałości w badaniach, rozwoju infrastruktury, środowiska uczenia się i poprawy komfortu studentów, wszystkie stają się priorytetowymi celami University of Oradea w przyszłości.

Aby zrealizować te cele, University of Oradea będzie dalej doskonalić instrumenty zapewnienia jakości programów studiów, działalność naukowo-badawczą i inne dostarczane usługi.

127454_pexels-photo-1438072.jpeg

Buro Millennial / Pexels

Lokalizacje

 • Oradea

  1 Universitatii Street, 410087, Oradea

  pytania