Keystone logo
University of Zadar

University of Zadar

University of Zadar

Wstęp

Zadar ma wielowiekową tradycję uniwersytecką, najdłuższą w Chorwacji: zgodnie z tradycją edukacji kościelnej, wspomnianą po raz pierwszy w X wieku, dominikańską uczelnię wyższą Studium generale, znaną później jako Universitas Iadertina, założono już 14 czerwca. 1396. University of Zadar oferuje szeroką gamę programów studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym, a także dwa studia prowadzone jako zintegrowane studia licencjackie i magisterskie.

Programy studiów są skonstruowane zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego oraz Ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, które obejmowały również akceptację unikalnego systemu studiów trzystopniowych (studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe specjalistyczne i doktoranckie) wprowadzenie ECTS system. Programy studiów University of Zadar przeszła Chorwacka Agencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (członek ENQA). Licencję Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Sportu uzyskali w czerwcu 2005 r. Programy studiów zreformowane zgodnie z zasadami procesu bolońskiego są oferowane na uczelni od roku akademickiego 2005-2006, kiedy to rozpoczęto I rok 30. zreformowano programy studiów licencjackich, podczas gdy w roku akademickim 2008-2009 rozpoczął się nabór na 35 kierunków studiów magisterskich.

Lokalizacje

  • Zadar

    Ulica Mihovila Pavlinovića, 23000, Zadar

    pytania