Keystone logo
Urshan College and Graduate School of Theology

Urshan College and Graduate School of Theology

Urshan College and Graduate School of Theology

Wstęp

Kodeks honorowy Urshan reprezentuje kulturę Urshan i określa oczekiwania społeczności Urshan. Kodeks honorowy przekazuje wartości, które uważamy za święte, zasady, które staramy się nadać priorytet, oraz praktyki, które zobowiązujemy się stosować, dążąc do uczciwości, prawości i życia w uczniostwie biblijnym. Urshan College stara się kształcić studentów, aby mogli doświadczać świata i angażować go w sposób, który upoważnia ich jako liderów do służenia i przekształcania ich zawodów, kościołów i społeczności.

Misją Urshan jest przygotowanie mężczyzn i kobiet apostołów poprzez wyższe wykształcenie do służby w Kościele i świecie. Misją Urshan College jest kształcenie, wyposażanie i umacnianie Apostolików do życia i przywództwa służebnego w Kościele i na świecie.

Lokalizacje

 • Wentzville

  CenturyLink Drive,1151, 63385, Wentzville

  • Wentzville

   Century Tel Dr,1151, 63385, Wentzville

   pytania