Keystone logo
Universitatea De Vest Din Timisoara

Universitatea De Vest Din Timisoara

Universitatea De Vest Din Timisoara

Wstęp

Universitatea de Vest din Timişoara ( UVT ) / Uniwersytet Zachodni w Timişoara (PW) jest główną instytucją szkolnictwa wyższego i centrum badawczym w zachodniej Rumunii. Jego społeczność liczy około 16000 studentów i ponad 700 nauczycieli akademickich. Jest to kompleksowa uczelnia, w tym 11 wydziałów wraz z ich działami, a także Wydział Kształcenia Nauczycieli.

Wydziały działające w ramach UVT oferują krajowe akredytowane programy studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim w następujących obszarach tematycznych: sztuka i projektowanie; Chemia, biologia, geografia; Ekonomia i administracja biznesowa; Prawo; Listy, historia i teologia; Matematyka i informatyka; Muzyka i teatr; Wychowanie fizyczne i sport; Fizyka; Nauki polityczne, filozofia i nauki o komunikacji; Socjologia i psychologia.

West University of Timisoara oferuje studentom możliwość połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w multi- i interdyscyplinarnym środowisku, przygotowując ich do wejścia na zglobalizowany rynek pracy. Ponieważ ponad 5% studentów jest międzynarodowych, uniwersytet jest intensywnie zaangażowany w procesy internacjonalizacji, a nasze wydziały oferują ponad 20 programów studiów w językach obcych (angielskim, niemieckim lub francuskim) na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Silny nacisk uniwersytetu na jakość akademicką jest również UVT przez UVT z Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów (EUA) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów (IAU), a także z wieloma innymi międzynarodowymi organami i stowarzyszeniami (Agence Universitaire de la Francophonie, Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Międzynarodowej, Europejskie Stowarzyszenie Koordynatorów Erasmus, itp.). Dodatkowo, co roku, West University of Timisoara realizuje ponad 100 projektów badawczych, z których około 30% ma silny wymiar międzynarodowy. Wspierając wielodyscyplinarne podejście do szkolnictwa wyższego i badań, z wyraźnym naciskiem na internacjonalizację, PW ma ponad 380 umów dwustronnych wspierających wymianę w programie Erasmus i ponad 180 innych umów dwustronnych z instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie. Corocznie West University of Timisoara ma ponad 300 wyjeżdżających studentów (studia i staż) realizujących wyjazd za granicę, a także ponad 200 studentów przyjeżdżających na mobilność, organizowanych w ramach projektów mobilności Erasmus. Ponadto corocznie około 600 studentów zagranicznych realizuje program studiów wyższych na PW. Szacowany wzrost liczby studentów zagranicznych o 15% w następnym roku akademickim oznacza, że ​​nasz uniwersytet jest zaangażowany we wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego studentów w coraz bardziej umiędzynarodowionym świecie akademickim. Wysoce skoncentrowany na internacjonalizacji programów nauczania, West University of Timisoara jest coraz bardziej zorientowany na możliwości absorpcji absolwentów na zglobalizowanym rynku pracy.

Ostatecznie, Uniwersytet Zachodni w Timişoara jest częścią bardzo wielokulturowego i dynamicznego miasta, które oferuje wiele możliwości nauki, nawet poza życiem akademickim. Timişoara to nie tylko kosmopolityczne miasto mocno połączone z resztą Europy, ale także miasto o najwyższej prędkości Internetu na świecie i przyszłej Europejskiej Stolicy Kultury w 2021 roku. Studiowanie tutaj może przynieść korzyści uczniom na wiele różnych sposobów. Ponadto uniwersytet dysponuje nowoczesną iw pełni wyposażoną biblioteką, a także różnymi ośrodkami językowymi i kulturalnymi (chińskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, austriackim, włoskim, hiszpańskim, serbskim itp.). Ostatni, ale nie mniej ważny, kampus studencki znajduje się w samym sercu miasta i sam w sobie jest atrakcją, z wieloma możliwościami spędzania wolnego czasu i życia.

Statystyka

Silny nacisk uniwersytetu na jakość w coraz bardziej międzynarodowym i zglobalizowanym świecie akademickim jest rozpoznawany dzięki jego pozycji w rankingach na całym świecie (na przykład Times Higher Education Emerging Economies University Rankings Top 201-250 w 2018, QS World University Rankings Top 701+ w 2015- 2016, QS Rankings by Subject Top 150-200 w dziedzinie Modern Languages 2017 lub Shanghai Ranking by Subject Top 301-400 w 2018 roku w dziedzinie Physics).

  Funkcje kampusu

   Lokalizacje

   • Timișoara

    Blvd. V. Parvan 4, 300223, Timișoara

   pytania