Keystone logo
Western Washington University

Western Washington University

Western Washington University

Wstęp

Western Washington University to publiczna, wszechstronna instytucja zajmująca się obsługą mieszkańców stanu Waszyngton. Razem nasi studenci, pracownicy i wykładowcy są zaangażowani w wywieranie pozytywnego wpływu na stan i świat, ze wspólnym naciskiem na doskonałość akademicką i osiągnięcia sprzyjające włączeniu społecznemu.

Zachodnie instytucje szkolnictwa wyższego w całym kraju mają moralny imperatyw poszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego, zwłaszcza dla studentów z tradycyjnie niedostatecznie reprezentowanych środowisk.

Ale mamy dodatkową odpowiedzialność, która wykracza poza dostęp; musimy zadbać o to, aby sukces był możliwy również dla wszystkich uczniów. Zwiększenie dostępu i sukcesu dla wszystkich uczniów to jeden z najbardziej odważnych i konkretnych sposobów zapewnienia równości, integracji i możliwości.

English Language Requirements

Potwierdź swoją znajomość języka angielskiego testem języka angielskiego Duolingo! DET to wygodny, szybki i niedrogi test online z języka angielskiego akceptowany przez ponad 4000 uniwersytetów (takich jak ten) na całym świecie.

Lokalizacje

  • Bellingham

    High Street,516, 98225, Bellingham

    pytania