Keystone logo
The University College of Enterprise and Administration Stopień inżyniera w dziedzinie architektury
The University College of Enterprise and Administration

Stopień inżyniera w dziedzinie architektury

Lublin, Polska

4 Years

Język angielski

Pełny etat

Request application deadline

Oct 2024

EUR 2700 / per year *

W kampusie

* 1350 EUR za semestr

Stypendia

Poznaj możliwości stypendialne, aby pomóc sfinansować swoje studia

Wstęp

Praca architekta polega na projektowaniu przestrzeni życiowej człowieka. Architekci projektują zarówno pojedyncze budynki, jak i całe dzielnice lub miasta. Są odpowiedzialni za jakość życia w zaprojektowanych przestrzeniach. Biorąc pod uwagę te wymagania, edukacja architekta musi opierać się na poznaniu różnych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w przestrzeni, a następnie doborze odpowiednich rozwiązań i narzędzi, które zaspokoją jego potrzeby.

Architekt jest zawodem zaufania publicznego[1]. Oznacza to, że jego wykonywanie wiąże się z zaspokajaniem potrzeb osobistych ludzi oraz działaniem na rzecz interesu publicznego i podlega normom etyki zawodowej oraz standardom kształcenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 roku.

Absolwent kierunku Architektura jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej w zawodzie architekta i urbanisty, ukierunkowanej na osobistą karierę projektową. Oferujemy plan studiów zgodny z wymaganiami określonymi przez standardy kształcenia o profilu praktycznym i wprowadzamy naszych studentów w świat profesjonalnych architektów już w trakcie studiów. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera architekta można przystąpić do egzaminu w Izbie Architektów RP na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.

[1] Listę zawodów zaufania publicznego zawiera Konstytucja RP, art. 17.

Czego się dowiesz?

 • Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne
 • Projektowanie wnętrz i ogrodów
 • Inżynieria architektoniczna i technologia budowlana
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektowaniu architektonicznym
 • Fizyka i mechanika strukturalna
 • Historia i teoria sztuki, architektury i urbanistyki
 • Rysunek, rzeźba, malarstwo
 • Polityka ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego
 • Przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej
 • Zasady ekonomii i procesu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, co pozwala na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Kreatywne myslenie

Idealni studenci

Rekrutacja

Program

Możliwości związane z karierą

Realizacja programu

O szkole

pytania

Podobne kursy