Universidade de Caxias do Sul

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Universidade de Caxias do Sul - UCS to brazylijska uczelnia wyższa, charakteryzująca się instytucją należącą do społeczności. Jego działalność obejmuje bezpośrednio północno-wschodni region stanu Rio Grande do Sul, który znajduje się w najbardziej wysuniętej na południe części kraju. Jest częścią Fundação Universidade de Caxias do Sul, która jest członkiem stowarzyszonym "Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas" - COMUNG (stowarzyszenie przystępujące do instytucji szkolnictwa wyższego w stanie Rio Grande do Sul); członek "Associação Brasileira das Universidades Comunitárias" - ABRUC (stowarzyszenie przystępujące do instytucji szkolnictwa wyższego w Brazylii); "Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras" - CRUB (Rada Prezydentów Uniwersytetów Brazylijskich); oraz do "Fórum das Instituições de Ensino Superior Gaúchas" (Forum Wyższej Szkoły w Rio Grande do Sul). 1 Na arenie międzynarodowej UCS jest członkiem "Associação das Universidades de Língua Portuguesa" - AULP (Stowarzyszenia Uniwersytetów Portugalskojęzycznych); "Organização Universitária Interamericana" - OUI; oraz "Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria" - RLCU (Latynoamerykańska Sieć Współpracy Uniwersyteckiej), między innymi. Założona w 1967 roku Universidade de Caxias do Sul jest najstarszą uczelnią w regionie. Został zbudowany na wspólnym wysiłku społeczności i jest nadal prowadzony zgodnie z zaangażowaniem i zaangażowaniem różnych grup społeczeństwa, które wierzą w szkolnictwo wyższe jako źródło rozwoju społecznego. Są reprezentowani w radzie dyrektorów fundacji wspierającej przez władze publiczne - z miasta, stanu i federacji - oraz przez podmioty reprezentujące grupy społeczeństwa obywatelskiego. 2

Misja i zasady przewodnie

Misja i zasady przewodnie, które kierują działaniami Universidade de Caxias do Sul w różnych dziedzinach działalności, wynikają z szeroko zakrojonego procesu angażującego całą społeczność akademicką, która sygnalizuje plany działania instytucji na następne dziesięć lat, zapewniając w ten sposób własną i niepowtarzalna tożsamość.

Skupiać

Wiedza, umiejętności

Wizja

Być niezbędnym dla zrównoważonego rozwoju w zakresie wiedzy.

Misja

Wytwarzanie, usystematyzowanie i upowszechnianie wiedzy o jakości i znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju.

Zasady

  • Szacunek dla ludzi - Ludzie zawsze będą ceniani i szanowani jako osoby i obywatele.
  • Odpowiedzialność społeczna - wspólnym dobrem będzie kryterium kierujące działaniami Uniwersytetu.
  • Uprawnienia instytucjonalne - UCS będzie dążyć do stałej kwalifikacji swojego personelu, struktury; procesy organizacyjne, a także programy i działania.
  • Rozpowszechnienie interesu instytucjonalnego - Interesy instytucjonalne powinny nakładać się na indywidualne, zapewniając współistnienie różnorodności.
  • Innowacje - Poszukiwanie innowacji naukowych, współpracy technologicznej i kulturalnej powinno kierować działaniami instytucji.
  • Integracja lokalna i globalna - Uniwersytet będzie dążył do równoczesnego uczestnictwa w planach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
  • Zarządzanie demokratyczne - Uniwersytet będzie promować demokratyczne doświadczenia, poszukując udziału społeczności akademickiej w procesach planowania i zarządzania.
  • Zaangażowanie w środowisko - Uniwersytet powinien promować i uczestniczyć w działaniach, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, z ostatecznym celem zachowania życia.
  • Autonomia - Uniwersytet zachowa niezbędną niezależność w zakresie edukacji, nauki, administracji, dyscypliny i finansów oraz zarządzania aktywami, aby zapewnić wypełnianie swojej misji.
  • Zrównoważony rozwój - Uniwersytet będzie dążył do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego poprzez wydajne i skuteczne zarządzanie.

3

Lokalizacje

Caxias do Sul

UCS

Address
Universidade de Caxias do Sul
Main Campus: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-560 - Caxias do Sul - RS - Brazil

95070-560 Caxias do Sul, Stan Rio Grande do Sul, Brazylia
Telefon
+55 54 3218-2100

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium