Przeczytaj oficjalny opis

Misja

European Polytechnical University to wielonarodowe centrum interakcji między współczesnym nauczaniem, działalnością naukowo-badawczą i innowacjami oraz współpracą akademicką i biznesową. Uczelnia personalizuje relacje ze studentami i doktorantami, dostosowuje się do ich indywidualnych możliwości i preferencji oraz przygotowuje do profesjonalnej realizacji w środowisku rynkowym dynamicznie zmieniającego się świata. Uczelnia przestrzega filozofii zrównoważonego rozwoju, a jej priorytetowymi wartościami są:

  • Europejskie tradycje i standardy połączone z amerykańskim pragmatyzmem szkolnictwa wyższego;
  • Rozwój nauki akademickiej w ramach Uniwersytetu, zorientowanej na praktyki i potrzeby biznesu międzynarodowego i bułgarskiego;
  • Międzynarodowy charakter szkolnictwa wyższego jako środka osiągnięcia i utrzymania wysokiej jakości;
  • Międzynarodowa kadra akademicka naukowców i programistów z zagranicznych uniwersytetów i akademii międzynarodowych;
  • Nauczanie współczesnych treści akademickich, zharmonizowanych z kontekstem europejskim i amerykańskim;
  • Nauczanie w awangardowym środowisku zawodowym i ocenianie studentów współczesnymi metodami;
  • Rozwój osobistych cech uczniów i doktorantów w celu maksymalnego wykorzystania ich potencjału intelektualnego;
  • Zachęcanie do inicjatywy studentów, rozwijanie nawyków dla ciągłego samodoskonalenia i umiejętności samokształcenia, zdobywanie "przenośnej" wiedzy, kluczowych kompetencji i umiejętności.

Wartości

Celem EPU jest wprowadzenie europejskich standardów edukacji, nauczanie współczesnych treści nauczania, zatrudnianie kadry akademickiej naukowców z europejskich uniwersytetów i akademii międzynarodowych, prowadzenie szkoleń i ocen za pomocą nowoczesnych metod w innowacyjnym środowisku zawodowym oraz kultywowanie wartości cywilizacji europejskiej.

Programy prowadzone przez:
  • Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Licencjat

European Polytechnical University

Program licencjacki w Green Energetics to program inżynieryjny ukierunkowany na ochronę środowiska ukierunkowany na priorytetowe obszary energetyki - efektywność energety ... [+]

Program licencjacki w Green Energetics to program inżynieryjny ukierunkowany na ochronę środowiska, ukierunkowany na priorytetowe obszary energetyki - efektywność energetyczną i alternatywne źródła energii o ograniczonej emisji dla tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Szkolenie koncentruje się na badaniach, projektowaniu i eksploatacji energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska systemów i urządzeń.

Badane są alternatywne źródła energii, takie jak słońce, wiatr, woda, energia geotermalna, strumienie oceaniczne, biomasa, technologia wodorowa, energia fotowoltaiczna, energia pływów, różnica temperatur między różnymi warstwami oceanu, a także nowe zaawansowane technologie do jej wytwarzania.... [-]

Bułgaria Pernik
Październik 2019
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
European Polytechnical University

Celem szczegółowym programu jest dostarczenie studentom wiedzy, umiejętności, nawyków, postaw i wartości istotnych dla współczesnych, szybko rozwijających się systemów ko ... [+]

1) SPECJALNE CELE EDUKACYJNE

Celem szczegółowym programu jest dostarczenie studentom wiedzy, umiejętności, nawyków, postaw i wartości istotnych dla współczesnych, szybko rozwijających się systemów komputerowych i technologii oprogramowania. Aby osiągnąć większą mobilność absolwentów studiów licencjackich, nacisk kładziony jest na połączenie wiedzy klasycznej i umiejętności praktycznych. Tak przygotowani absolwenci są gotowi zaspokoić szerokie potrzeby praktyków i będą bardziej dostosowani do warunków rynkowych.

2) WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, OKREŚLENIE UDANYCH DZIAŁAŃ SPECJALISTÓW W ZASTOSOWANIU NAUKI KOMPUTEROWEJ

Kawalerowie otrzymają szeroką podstawową bazę wiedzy z zakresu informatyki i informatyki, będą posiadać umiejętność samokształcenia w celu poprawy swojej wiedzy i umiejętności, będą posiadać dobre umiejętności językowe, profesjonalnie opanują technologię komputerową i będą w stanie wspierać przygotowanie poziomu wymagań społeczeństwa informacyjnego.... [-]

Bułgaria Pernik
Październik 2019
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
European Polytechnical University

Inżynieria lądowa jest jedną z najbardziej popularnych i uznanych specjalności w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Zapewnia specjalistów w zakresie wszystkich dziedzin ... [+]

Inżynieria lądowa jest jedną z najbardziej popularnych i uznanych specjalności w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Zapewnia profesjonalistom wszystkie tematy budowlane i administracyjne - inżynieria, budownictwo, doradztwo i doradztwo eksperckie, władze miejskie i rządowe.

Przygotowuje ekspertów na różnych poziomach procesu inwestycyjnego, pracujących zgodnie z europejskimi normami ochrony środowiska w dynamicznym, globalnym środowisku biznesowym o rosnącej konkurencyjności. Ta gałąź inżynierii zajmuje się zatem dostarczaniem wielu podstawowych usług niezbędnych do rozwoju społeczeństwa. Jego udana praktyka wymaga sprawnego zastosowania matematyki, fizyki i ekonomii.... [-]

Bułgaria Pernik
Październik 2019
Język angielski
W pełnym wymiarze godzin
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku