University of Alcalá

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

University of Alcala (UAH) jest uczelnią publiczną zaangażowaną w doskonalenie nauczania i badań, którą zapewnia poprzez dostosowanie oferty szkoleniowej do zmian społecznych i wymagań społecznych oraz poprzez przyciąganie i zatrzymywanie talentów. Jego liczba wśród priorytetów sprzyja zwiększaniu szans studentów na zatrudnienie; wdrożenie społecznie odpowiedzialnych polityk, które wzmacniają jego reputację jako instytucji otwartej, integrującej się i zaangażowanej; oraz rozwój wydajnego, odpowiedzialnego i przejrzystego zarządzania w oparciu o jego odpowiedzialność wobec samej instytucji i społeczeństwa.

Znajduje się w historycznym mieście Alcalá de Henares, 30 km od Madrytu. Uniwersytet ma 28 000 studentów, 2000 nauczycieli i 800 pracowników obsługi i administracji. Trzy kampusy - historyczne, naukowe i technologiczne oraz kampusy Guadalajara - są domem dla 40 programów studiów licencjackich, 78 oficjalnych programów podyplomowych i szerokiej oferty szkoleń przez całe życie we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Uwzględniony w głównych rankingach krajowych i międzynarodowych, UAH należy do najlepszych uniwersytetów na świecie zarówno pod względem globalnym, jak i wskaźników, takich jak nauczanie, zdolność do zatrudnienia, umiędzynarodowienie, wyniki badań, sprzęt i infrastruktura, zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

W tym samym czasie historycznym i awangardowym, UAH jest jednym z najbardziej czcigodnych uniwersytetów w Europie i może prześledzić jego pochodzenie już w 1293 roku i średniowieczne generale Studia. W 1499 r. Kardynał Cisneros założył Kolegium św. Hildephonse w celu stworzenia prototypowego miasta uniwersyteckiego, które byłoby wzorem dla innych mieszkańców Ibero-Ameryki. Wśród jego najwybitniejszych studentów znajdują się takie postaci jak Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Fray Luis de León, Ignacio de Loyola czy Gaspar Melchor de Jovellanos, a także María Isidra de Guzmán - pierwsza kobieta w Hiszpanii, która uzyskała stopień doktora.

Jego unikalny model uniwersytecki i zachowanie jego bogatego dziedzictwa architektonicznego i artystycznego doprowadziły do jego deklaracji jako światowego dziedzictwa UNESCO w 1998 roku.

University of Alcalá jest również światowym punktem odniesienia w nauczaniu języka i kultury hiszpańskiej, jej zaangażowania społecznego i obrony praw człowieka. Nie bez powodu jego historyczna sala Paraninfo lub sala zgromadzeń jest miejscem ceremonii wręczenia nagród w postaci Nagrody Cervantesa w dziedzinie literatury w języku hiszpańskim, nagrody w dziedzinie praw człowieka Króla Hiszpanii lub nagrody „Camino Real”.

Misja

Kompleksowe szkolenie uczniów i ich rozwój osobisty i zawodowy poprzez wysokiej jakości nauczanie, tworzenie i przekazywanie wiedzy oraz rozpowszechnianie nauki i kultury.

Wizja

Być wiodącym uniwersytetem w kontekście międzynarodowym, zaangażowanym w społeczeństwo, otwarte i otwarte na świat, przyczyniającym się do postępu wiedzy i szkolenia obywateli poprzez wysokiej jakości nauczanie, doskonałość w badaniach i promowanie postaw etycznych i społecznie odpowiedzialnych .

Czy wiedziałeś...?

  • Wśród najlepszych uniwersytetów na świecie w rankingu QS World University Ranking i Times Higher Education World University Ranking.
  • Trzy spośród kursów prowadzonych na University of Alcalá (fizjoterapia, anglistyka i latynoska) należą do najlepszych w Hiszpanii, według rankingu opracowywanego co roku przez gazetę „El Mundo” w suplemencie „50 grados”.
  • 8 dyplomów magisterskich nauczanych w UAH należy do najlepszych w Hiszpanii , zgodnie z suplementem „250 stopni magisterskich” produkowanym co roku przez gazetę El Mundo.
  • English Studies jest jednym z 200 najlepszych przedmiotów na świecie, a Modern Languages jest jednym z 250 najlepszych według prestiżowego rankingu QS World University Rankings według tematu.
  • UAH jest pierwszym w rankingu hiszpańskim uniwersytetem publicznym w zakresie doskonałości nauczania według rankingu CYD (Knowledge and Development Foundation).
  • Wśród najlepszych na świecie uniwersytetów w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju środowiska w rankingu UI Greenmetric World University.

Lokalizacje

Alcala de Henares

Address
Pza. San Diego, s/n 28801 - Alcalá de Henares
Alcala de Henares, Wspólnota Madrytu, Hiszpania

Programy

Ta szkoła oferuje również: