Uniwersytety, studia licencjackie, uczelnie i szkoły biznesu w 2021

Uniwersytety i szkoły biznesowe dla programów studiów licencjackich w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!...

Uniwersytety i szkoły biznesowe dla programów studiów licencjackich w . Znajdź wszystkie informacje o najlepszych uniwersytetów w rankingu w tutaj i skontaktuj się bezpośrednio!

Uczelnie

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部は、湖東の静かな田園地帯に位置する大学です。本学の特質は「小さな大学」です。有名校と言われている私立大学では500人程度の授業は珍しくなく、中には800人のマンモス講義も行われています。本学では原則として少人数クラスの講義を中心として、教授陣と学生が膝をつき合わせて「教え・学ぶ」体制を整えています。 ... Czytaj więcej

びわこ学院大学・びわこ学院大学短期大学部は、湖東の静かな田園地帯に位置する大学です。本学の特質は「小さな大学」です。有名校と言われている私立大学では500人程度の授業は珍しくなく、中には800人のマンモス講義も行われています。本学では原則として少人数クラスの講義を中心として、教授陣と学生が膝をつき合わせて「教え・学ぶ」体制を整えています。 Pokaż mniej