Przeczytaj oficjalny opis

Początki

Uniwersytet Ekonomiczno-Innowacyjny w Lublinie (WSEI) została utworzona na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 24 października 2000 r. WSEI jest zarejestrowane w rejestrze szkół zawodowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 57. Założycielem Uniwersytetu jest Polska Fundacja Ośrodków Inwestycyjnych "OIC Polska", która jest prywatną organizacją pozarządową z siedzibą w Lublinie. Fundacja powstała w 1991 roku z inicjatywy członków społeczności lokalnej, zainteresowanych stymulowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny.

Nasza misja

Misją WSEI jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie spełnić normy europejskie, a następnie wzmocnić potencjał zasobów ludzkich i zwiększyć możliwości instytucji samorządowych w zakresie zarządzania finansami publicznymi, planowania strategicznego lub absorpcji i zarządzania Fundusze unijne. W kontekście rozwoju gospodarczego regionu te wspomniane obszary działalności stanowią kluczowe wyzwania stojące przed sektorem publicznym i prywatnym w ciągu najbliższych kilku lat.

Osiągnięcia

Zdecydowanie wierzymy, że działalność oświatowa naszego Uniwersytetu przyniesie ogromny wpływ na rozwój kariery naszych studentów na rzecz regionu Lublin. Jesteśmy bardzo dumni ze stanowiska osiągniętego przez WSEI przez lata. Nie możemy myśleć o tych osiągnięciach bez wspomnienia ludzi, którzy od samego początku przyczynili się do tworzenia jej struktur i dziś robią to.

Edukacja

Zawdzięczamy naszemu sukcesowi przede wszystkim wysoki poziom wykształcenia, który łączy w sobie wiedzę akademicką z bliską znajomością i praktyką życia społeczno-gospodarczego, co jest bardzo rzadkie w szkołach wyższych. Wysoki poziom procesu edukacyjnego jest utrzymywany przez starannie dobrany personel dydaktyczny posiadający odpowiednie stopnie naukowe i niezbędne doświadczenie akademickie. Duża część personelu ma również znaczące doświadczenie praktyczne wynikające z ich działalności pozaartystycznej. Taki doskonały zespół to gwarancja wysokiego poziomu wykształcenia związanego z realiami ekonomicznymi naszego regionu, spełniającego wymagania UE.

Programy prowadzone przez:
Język angielski

Ta szkoła oferuje również:

Licencjat

University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)

Logistyka jest ważnym elementem współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w trakcie produkcji, wszystkich rodzajów ładunku, ruch ... [+]

Logistyka jest ważnym elementem współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w trakcie produkcji, wszystkich rodzajów ładunku, ruchu pasażerskiego i towarowego oraz turystyki. Celem edukacji jest poznanie podstawowych zadań logistycznych, które wspierają nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

SpecjalizacjeInżynieria systemów logistycznych

Badania w "Inżynieryjnych systemach logistycznych" przygotowują się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pracy na stanowiskach niezależnych i kierowniczych w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, korporacjach, transporcie, logistyce, żegludze i firmach projektowych. Ta dziedzina nauki przygotowuje specjalistów w dziedzinie inżynierii systemów logistycznych, zarządzania jakością, łańcuchami dostaw, finansami, kapitałem, a także konsultantów i ekspertów w zakresie systemów logistycznych, zarządzania transportem, jednostek projektowych, centrów logistycznych i dystrybucyjnych, firm transportowych i spedycyjnych, firmy handlowe i usługowe.... [-]

Polska Lublin
Październik 2019
W pełnym wymiarze godzin
7 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)

ZARZĄDZANIE jest wydziałem, którego absolwenci są zaznajomieni z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarcz ... [+]

ZARZĄDZANIE jest wydziałem, którego absolwenci są zaznajomieni z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają umiejętność kierowania organizacjami we wszystkich dziedzinach. Jest to kierunek twórczych i otwartych ludzi, którzy chcą odnosić sukcesy w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach kierowniczych w prywatnych przedsiębiorstwach lub administracji państwowej.

Specjalizacje

Zarządzanie w biznesie

Absolwent tej specjalizacji posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania otoczenia gospodarczego, prawnego i społecznego przedsiębiorstwa oraz jego wewnętrznych uwarunkowań. Opierając się na tej diagnozie, może określić cele i działania, które muszą zostać wdrożone, aby przedsiębiorstwo przetrwało lub mogło konkurować na rynku. W szczególności absolwent może analizować sytuację marketingową i finansową firmy, prawidłowość procesu produkcyjnego i diagnozę kapitału ludzkiego. W działaniach analitycznych wykorzystuje odpowiednie instrumenty statystyczne i komputerowe. Absolwent specjalności Zarządzania Biznesowego ma również kompetencje społeczne, w tym w szczególności: kompetencje w kształtowaniu zachowań pracowników, organizowanie pracy, zarządzanie zespołem; Jest zdolny do inicjatywy i samodzielności w dążeniu do ciągłego, kreatywnego rozwoju.... [-]

Polska Lublin
Październik 2019
W pełnym wymiarze godzin
6 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku
University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)

KOMPUTER SCIENCE jest dziedziną wiedzy rozwijającej się we współczesnym świecie w niezwykle dynamiczny sposób, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych ... [+]

INFORMATYKA jest dziedziną wiedzy rozwijającej się we współczesnym świecie w niezwykle dynamiczny sposób, a zawód informatyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych i dochodowych na rynku pracy. Informatyka jest nauką, która ma zarówno charakter techniczny, jak i naukowy. Gdyby rozważyć, czy dominująca rola w tej dziedzinie odgrywa teoria czy praktyka, należy powiedzieć, że teoria służy praktyce.

Specjalizacje

Grafika i multimedia

Absolwent specjalizacji posiada tytuł zawodowego inżyniera z certyfikatem technicznym potwierdzony dyplomem. Dyplom opiera się na wynikach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw określonych na podstawie krajowych i europejskich ram kwalifikacji zawodowych, które zapewniają kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty informatyki na różnych stanowiskach wymagających ogólnego i specjalistyczną wiedzę i zdolność do poszerzania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kolejnych poziomach kształcenia (uzupełniających studia magisterskie) oraz specjalistycznych kursów na temat konkretnych technologii i ich zastosowań w biznesie i biurach.... [-]

Polska Lublin
Październik 2019
W pełnym wymiarze godzin
7 semestry
Ośrodek kształcenia
Czytaj więcej po polsku

International Students at WSEI

Location address
ul. Projektowa 4,
Lublin, Lublin Voivodeship, 20-209 PL