Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wstęp

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w regionie. Została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych szkół zawodowych w 1999 roku. Od tego czasu wykształciła wielu inżynierów, absolwentów studiów licencjackich oraz podyplomowych. Misją uczelni jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Warunki rekrutacji

Kandydaci na studia I stopnia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

119657_Wyzsza.jpg

Wymagane dokumenty

 1. wypełnione podanie wygenerowane ze strony e.wsz.pl – wymagana rejestracja w systemie i uzupełnienie danych
 2. świadectwo maturalne + kserokopia
 3. jedno aktualne zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz płyta CD (w kopercie) ze zdjęciem cyfrowym (format: *.jpg, 368×456 [szer. x wys. w px], 300 dpi”)
  *w nazwie zdjęcia prosimy wpisać swój numer PESEL
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (22 zł)
 5. zaświadczenie lekarskie

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku?

 • Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów
 • Bardzo dobra lokalizacja (centrum Trójmiasta)
 • Doskonała organizacja zajęć
 • Zajęcia o charakterze praktycznym
 • Przyjazna atmosfera
 • Doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne
 • Dogodny i atrakcyjny system opłat za studia

Postaw na jakość

Jakość w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku jest priorytetem oraz źródłem wysokiego prestiżu uczelni i jej absolwentów wśród pracodawców, społeczności regionu oraz środowiska akademickiego.

Jakość kształcenia dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu dydaktycznego oraz spełnienia krajowych standardów z wykorzystaniem wzorców międzynarodowych.

Lokalizacje

Gdańsk

Address
Pelplińska 7
80-335 Gdańsk, Województwo pomorskie, Polska

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium