Financial University under the Government of the Russian Federation

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Federalna instytucja szkolnictwa wyższego " Financial University under the Government of the Russian Federation " jest jedną z najstarszych rosyjskich szkół wyższych, w której specjaliści finansowi, eksperci w zakresie prawa finansowego, ekonomiści, eksperci IT, matematycy, socjologowie i politolodzy Są przeszkoleni.

Uniwersytet przeszedł długą drogę. Przekształcił się z instytutu i akademii szkoleniowej specjalizującej się w finansach i bankowości w duże centrum badań i edukacji. Obecnie obejmuje 14 wydziałów w Moskwie i 6 wydziałów w oddziałach uniwersyteckich, 60 wydziałów dydaktycznych, 3 dalsze wydziały edukacji, 10 wydziałów współpracy wspólnych utworzonych we współpracy z pracodawcami i 86 wydziałów w oddziałach uniwersyteckich, 10 instytutów, w tym Instytut Studiów nad Korespondentami i Otwartą Edukacją, Instytut Projektów Rozwojowych, Instytut Programów Krótkoterminowych, 4 Instytuty oferujące dalsze programy edukacyjne, 3 instytuty badawcze, 3 wyższe szkoły, 4 ośrodki badawcze i edukacyjne, 2 edukacyjne laboratoria badawcze i 2 edukacyjne laboratoria oraz 2 kolegia. Istnieje 29 oddziałów uniwersyteckich (w tym 14 oddziałów oferujących programy szkolnictwa wyższego, 4 oddziały oferujące programy szkolnictwa wyższego i programy szkolenia policealnego oraz 11 oddziałów oferujących programy szkolenia policealnego).

The Financial University jest jedną z wiodących rosyjskich szkół wyższych. Ma w ofercie 12 programów studiów licencjackich o 28 stężeniach; 11 programów magisterskich z ponad 50 stężeniami; 9 programów szkoleniowych pomaturalnych, 10 programów MBA i 108 programów szkoleniowych i doskonalenia zawodowego.

Konkurs na miejsca studenckie na Uniwersytecie jest dość zacięty, ponieważ Uniwersytet zapewnia wysokiej jakości świadczenie, a absolwenci uniwersytetów mają dobre perspektywy zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów.

Uczelnia finansowa wdrożyła i udoskonala system szkoleń w oparciu o dostępność różnych ścieżek kształcenia i sposobów ciągłej edukacji. System obejmuje programy szkolenia pomaturalnego, a także programy studiów licencjackich, magisterskich i specjalistycznych.

Jakość oferty oferowanej przez Uniwersytet jest powszechnie uznawana i jest zasługą wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. W Moskwie jest 1545 nauczycieli akademickich, w tym 1214 osób posiadających tytuły naukowe. Liczba ta obejmuje 340 lekarzy nauk i 874 posiadaczy doktoratów. stopni. Jest 815 nauczycieli akademickich, którzy mają tytuły naukowe (w tym 237 profesorów, 560 profesorów stowarzyszonych i 18 starszych pracowników naukowych).

Nowe technologie uczenia się

Uczelnia zaczęła wprowadzać takie metody i metody uczenia się "Procesu bolońskiego" do procesu uczenia się, jak modele modułowe oparte na modułach (które powinny zastąpić liniowe modele programowe), mobilne grupy uczące się i system korepetycji. Profesorowie wizytujący i eksperci oferują wykłady (w tym wykłady w języku angielskim prowadzone przez profesorów z zagranicznych uczelni). Poprawiono system rankingu uczniów. Wykorzystywane są nowe techniki nauczania (studia przypadków, gry biznesowe i strategie oparte na rolach, zadania rozwiązywania problemów itp.); e-booki i pomoce dydaktyczne, płyty CD, programy multimedialne (firmy szkoleniowe (program księgowy, program ubezpieczeniowy)), biblioteki elektroniczne powstają w różnych działach, wirtualne laboratorium w Departamencie Zarządzania Finansami działa; Do testowania wykorzystywane są technologie testowania komputerów.

System oparty na ict wykorzystywany jest w trybie nauczania na odległość podczas szkolenia studentów zaawansowanych programów szkoleniowych.

Rozpoczęła się kampania rekrutacyjna dla studentów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019!

✔️ Ubiegać się o studia licencjackie

✔️ Ubiegać się o studia magisterskie

✔️ Ubiegać się o studia podyplomowe

Lokalizacje

Moskwa

Address
125993, Moscow, Leningradsky Prospekt, 49
125993 Moskwa, Moskwie, Rosja

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium